Trong văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Bộ Tài chính đã báo cáo về các ý kiến liên quan đến việc cung cấp thông tin tài khoản khách hàng của ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế, tránh lộ thông tin khách hàng.

Trên cơ sở các ý kiến, Bộ Tài chính đã hoàn thiện lại khoản 2 điều 27 theo hướng chỉ yêu cầu ngân hàng thương mại “cung cấp thông tin về số hiệu tài khoản theo mã số thuế của người nộp thuế khi mở tài khoản”.

Yêu cầu khiến triệu chủ tài khoản ngân hàng bất an: Bộ Tài chính dám từ bỏ
Ngân hàng không phải cung cấp thông tin về mở tài khoản, số tài khoản cùng với mã số thuế của người nộp thuế. Ảnh: L.Bằng
 

Như vậy, Bộ Tài chính đã lược bỏ nội dung gây tranh cãi ở dự thảo trước. Cụ thể, bỏ nội dung “Cung cấp thông tin tài khoản của khách hàng là người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế, bao gồm thông tin về mở tài khoản, số tài khoản cùng với mã số thuế của người nộp thuế; đồng thời cung cấp thông tin của người nộp thuế theo quy định tại tiết a khoản 2 Điều 98 của Luật này”.

Trước đó, tại phiên thảo luận tại hội trường chiều 15/11/2018, Đại biểu Phạm Thị Thu Trang, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu cân nhắc quy định tại khoản 2, điều 27 về cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của khách hàng cho ngành thuế.

Vì quy định này không phù hợp với yêu cầu bảo mật thông tin khách hàng của ngân hàng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

Lương Bằng