Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 về lệ phí trước bạ, Bộ Tài chính cũng bổ sung “tàu lặn, tàu ngầm” thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ.

Mức thu lệ phí trước bạ đối với tàu lặn, tàu ngầm là 1%. Tuy nhiên, tàu ngầm, tàu lặn là tài sản có giá trị lớn như tàu bay nên Bộ Tài chính cũng đề nghị bổ sung quy định không khống chế mức thu tối đa 500 triệu đồng/1 tài sản/1 lần trước bạ như tàu bay.

Trăm tỷ mua tàu ngầm, tàu lặn, sẽ phải bị nộp phí trước bạ
Bổ sung tàu ngầm, tàu lặn vào diện chịu lệ phí trước bạ

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng bổ sung quy định miễn lệ phí trước bạ đối với tài sản hợp nhất cho vợ chồng khi kết hôn hoặc phân chia khi ly hôn để đảm bảo quyền lợi của của vợ, chồng hợp nhất tài sản khi kết hôn và phân chia tài sản sau khi ly hôn, tương tự như trường hợp chia, tách, hợp nhất, sát nhập công ty cũng được miễn lệ phí trước bạ.

 

Bộ Tài chính cũng đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính thuế đối với: Xe chuyên dùng, Xe tải, xe khách như sau:

Trăm tỷ mua tàu ngầm, tàu lặn, sẽ phải bị nộp phí trước bạ
Bộ Tài chính cho rằng việc sửa đổi này sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Điều này để đảm bảo kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan thuế trong việc xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với xe tải, xe khách và xe chuyên dùng. Đồng thời, tạo điều kiện cho việc mở rộng triển khai khai điện tử đối với xe tải, xe khách, qua đó hỗ trợ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp làm thủ tục hành chính về đăng ký trước bạ, đăng ký xe.

L.Bằng

Giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô điện, sắm xế hộp sẽ bớt đắt đỏ

Giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô điện, sắm xế hộp sẽ bớt đắt đỏ

Bộ Tài chính đề xuất lệ phí trước bạ đối với ôtô điện bằng 50% so với mức thu của ôtô chạy xăng và dầu.