Văn bản số 5106 ngày 20/8/2020 do Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) về việc vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trong đó, UBCK thông báo về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty HDI Global SE (HDI) có trụ sở tại Đức đã trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin, vi phạm tỷ lệ sở hữu nước ngoài liên quan để cổ phiếu PVI (Công ty cổ phần PVI thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).

Cụ thể: phạt HDI số tiền 125 triệu đồng do có hành vi thực hiện một hoặc một số giao dịch nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự đối với một công ty chứng khoán để trốn tránh nghĩa vụ công bố công tin; phạt tiền 60 triệu đồng do vi phạm tỷ lệ nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải chuyển nhượng cổ phiếu trong thời hạn tối đa 60 ngày để giảm tỷ lệ nắm giữ theo đúng quy định, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 28, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Bị xử phạt 185 triệu đồng vì vi phạm giao dịch cổ phiếu
HDI bị xử phạt 185 triệu đồng vì vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam

UBCKNN cũng đã lập Biên bản vi phạm hành chính đối với HDI và đề nghị người đại diện theo pháp luật của HDI ký, đóng dấu, điền đầy đủ thông tin tại Biên bản vi phạm hành chính và gửi Biên bản về UBCKNN trước ngày 31/8/2020 để thực hiện thủ tục xử phạt theo đúng quy định.

Đối với hành vi che dấu quyền sở hữu thực sự, theo UBCKNN, tại thời điểm HDI ký Hợp đồng đăng ký mua trái phiếu (ngày 31/08/2017) với Công ty cổ phần đầu tư Đường Mặt Trời (Sunway), Công ty cổ phần PVI (mã chứng khoán PVI) đã thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nới room nhà đầu tư nước ngoài lên tối đa 100%, tuy nhiên do vẫn còn các ngành nghề bị giới hạn nên đến năm 2019 mới hoàn tất việc nới room. Thời điểm này, có 02 tổ chức nước ngoài sở hữu tổng cộng 47,31% vốn điều lệ của PVI (HDI chiếm 35,74% và FLL chiếm 11,58%).

 

Theo UBNKNN, trường hợp HDI trực tiếp mua 12,148 triệu cổ phiếu PVI (tương đương 5,18% số lượng cổ phiếu được hoán đổi theo Hợp đồng đăng ký mua trái phiếu với Sunway), HDI sẽ phải công bố thông tin về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn và việc này cũng sẽ dẫn tới HDI vi phạm tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty đại chúng.

Bên cạnh đó, theo hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ của Sunway, việc phát hành trái phiếu riêng lẻ có mục đích bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ cấu lại các khoản nợ của Sunway. Tuy nhiên, trên thực tế Sunway chỉ sử dụng tiền có được từ bán trái phiếu cho HDI vào việc mua cổ phiếu PVI theo đúng như các cam kết với HDI tại hợp đồng đăng ký mua trái phiếu.

Kết quả xác minh cho biết, HDI đã thực hiện một số giao dịch nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự đối với cổ phiếu PVI để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin, vi phạm quỵ định tại Điều 70 Nghị định 58/2012/NĐ-CP. Đồng thời, vi phạm tỷ lệ sở hưu nước ngoài tại công ty đại chúng, quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều  của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.

Đầu tư bất động sản đổi lấy 'hộ chiếu vàng' đảo Síp: Bao nhiêu là đủ?

Đầu tư bất động sản đổi lấy 'hộ chiếu vàng' đảo Síp: Bao nhiêu là đủ?

Nhiều người giàu thế giới không tiếc tiền bỏ ra 2,5 triệu USD mua BĐS ở đảo Síp để được sở hữu tấm “hộ chiếu vàng” ở đảo quốc này.

Thái Duy