Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, số cán bộ thuế vi phạm phát hiện qua kiểm tra là 355 người, đã xử lý hành chính 334 người.

Theo Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm 2017, đã thực hiện 829 cuộc kiểm tra nội bộ, đạt 41,7% kế hoạch, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016, phát hiện số tiền thuế sai phạm kiến nghị hơn 17 tỷ đồng.

 

Trong đó đã kiến nghị thu hồi 13 tỷ đồng và kiến nghị khác hơn 4 tỷ đồng do có những sai phạm trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; cán bộ thuế quản lý thu, nộp thuế hộ kinh doanh không thực hiện nộp tiền vào NSNN kịp thời theo quy định, có dấu hiệu gian lận, tham ô, chiếm dụng tiền thuế; thu thiếu tiền lệ phí trước bạ, thu về đất và thuế TNCN; tính sai thiếu tiền thuế trong việc cấp hóa đơn lẻ.

Trong số 355 cán bộ thuế vi phạm, Bộ Tài chính đã xử lý hành chính 334 người (kiểm điểm rút kinh nghiệm 326 người, khiển trách 04 người, cảnh cáo 03 người, hạ bậc lương 01 người) và chuyển cơ quan điều tra 01 vụ 01 người (Cục Thuế tỉnh Long An).

Qua công tác kiểm tra nội bộ, các sai phạm được phát hiện đều được kiến nghị, xử lý, thu hồi về tài chính; các cán bộ có hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm và kịp thời; qua đó rút kinh nghiệm và xây dựng các biện pháp khắc phục, tăng cường công tác quản lý thuế trong toàn hệ thống để thực hiện tốt hơn chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế”, Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Lương Bằng