Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC thì những khoản phụ cấp sau không bị tính thuế TNCN:

thu nhập cá nhân,thuế thu nhập cá nhân
 
thu nhập cá nhân,thuế thu nhập cá nhân

(Theo Dân Việt)