Kinh Doanh
>>

Tài chính

Tăng thu phí với hàng vạn điểm rửa xe, nhà hàng, khách sạnicon
Tăng thu phí với hàng vạn điểm rửa xe, nhà hàng, khách sạn
icon
 Cơ sở rửa ôtô, rửa xe máy, sửa chữa ôtô, sửa chữa xe máy; nhà hàng, khách sạn chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt như cá nhân, hộ gia đình là 'không công bằng'?.
 
video box
 
HIỂN THỊ THÊM TIN