- Những gốc tre già cỗi tưởng như bỏ đi được hóa thân thành những mặt cười ngộ nghĩnh. Những hình ảnh ấy khiến người đi đường them… yêu đời.

Cây tre là hình ảnh quen thuộc đối với người dân Việt Nam. Nó cũng là loài cây gắn bó thân thiết trong đời sống người Việt, từ lao động sản xuất đến đời sống thường ngày.
Riêng ở Việt Nam: Gốc tre cũng phải nở mặt cười

Thế nhưng, những gốc tre già với chum rễ tua tủa, có lẽ chỉ đến thời hiện đại mới có… tác dụng. Đó là khi người ta có ý tưởng biến nó thành những sản phẩm trang trí, được đục đẽo, trạm khắc thành các hình mặt cười, ông phỗng, Phúc – Lộc – Thọ, mặt tượng La hán…

Riêng ở Việt Nam: Gốc tre cũng phải nở mặt cười
Riêng ở Việt Nam: Gốc tre cũng phải nở mặt cười

Những tác phẩm nghệ thuật này đến với người dân qua những chiếc xe bán hang dạo chở quanh phố phường.

Có lẽ, không cần bình luận nhiều, nhưng nó cũng khiến cuộc sống ngột ngạt nơi phố phường có một khoảng lặng, và làm tiêu tan những áp lực cho khách qua đường.

Riêng ở Việt Nam: Gốc tre cũng phải nở mặt cười