Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch VTCA nhấn mạnh, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp là cơ quan ngôn luận của VTCA với nhiệm vụ tuyên truyền chính sách, pháp luật về tài chính, thuế, các vấn đề chính trị - kinh tế của đất nước.

Việc ra mắt phiên bản điện tử sẽ thực sự trở thành cầu nối thông tin nhanh nhạy giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thuế với cộng đồng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời những đổi mới về chính sách tài chính, thuế, thông qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động trong sản xuất, kinh doanh.

Ra mắt Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp điện tử

 

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh: Sự ra đời của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp điện tử sẽ giúp làng báo có thêm công cụ tuyên truyền chính sách, pháp luật về tài chính - thuế, đồng thời Hội Tư vấn Thuế có thêm công cụ để hiện thực hóa mục tiêu trở thành “cánh tay nối dài” của ngành Thuế.

Ông Hà Khắc Minh - Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp khẳng định, phát huy lợi thế là một cơ quan báo chí chuyên ngành về tài chính, Tạp chí điện tử sẽ chú trọng thông tin mang tính chỉ dẫn, giải đáp các cơ chế chính sách, phản ánh các khó khăn cho doanh nghiệp, bạn đọc... và trở thành một “kho dữ liệu” về tài chính doanh nghiệp, thuế dựa trên nền tảng công nghệ số.

Nam Hải