Trong 6 tháng, sản xuất điện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đạt 11,52 tỷ kWh, vượt 246 triệu kWh. Sản xuất đạm đạt hơn 705.800 tấn, vượt 71.000 tấn, vượt 11,2% kế hoạch 6 tháng. Sản xuất xăng dầu đạt 5,66 triệu tấn, vượt 48.000 tấn, vượt 0,9% kế hoạch 6 tháng.

PVN đạt doanh thu 365,5 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Với việc hoàn thành vượt mức cơ bản các chỉ tiêu sản xuất, Tập đoàn cũng hoàn thành các chỉ tiêu tài chính với tổng doanh thu toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm đạt 365,5 nghìn tỷ đồng, vượt 18,0% so với kế hoạch 6 tháng, bằng 60% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 53,3 nghìn tỷ đồng, vượt 15,0% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 61,0% kế hoạch năm. 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng tiếp tục hoàn thiện công tác tái cơ cấu, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh, đảm bảo các công tác an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Công tác an toàn và duy trì chế độ trực 24/24 giờ được các nhà thầu dầu khí, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác thông tin liên lạc được duy trì thông suốt, tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường.

PVN đạt doanh thu 365,5 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm
 

Trong quý II/2019, Tập đoàn cũng ghi nhận nhiều hoạt động nổi bật. Theo danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2019 do Forbes Việt Nam công bố, có tên nhiều công ty trong ngành Dầu khí như : Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS), Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí ( PVT), Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM), Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí (PVI).  

Với sự kết nối giao dịch của 16 ngân hàng bằng công nghệ đọc QR Code, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) là doanh nghiệp thứ hai của Việt Nam thực hiện “thông tuyến” thanh toán điện tử cho khách hàng.

PVN đạt doanh thu 365,5 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Bên cạnh đó, Nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn nhận danh hiệu Top 10 “Nhà máy xanh thân thiện” và Top 20 “Sản phẩm thân thiện với môi trường”.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng hưởng ứng mạnh mẽ phong trào "Chống rác thải nhựa" nhằm kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni-lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần, bắt đầu từ việc giảm dần tiêu thụ các sản phẩm này với khẩu hiệu “Vì một thế giới xanh, sạch nói không với rác thải nhựa”.

Ngọc Minh