Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát động cuộc thi ảnh “Bưu điện trong tôi” từ ngày 20/11/2016 đến hết ngày 28/02/2017.

Theo đại diện ban tổ chức, nội dung, chủ đề cuộc thi ảnh là các hoạt động chung của Bưu điện Việt Nam (lĩnh vực Bưu chính) qua các thời kỳ, đặc biệt từ năm 2008 đến nay với những hoạt động sản xuất kinh doanh, các dịch vụ bưu chính mới; Công tác nâng cao chất lượng, đổi mới bưu cục và phong cách phục vụ của giao dịch viên; Hoạt động tại các điểm BĐ-VHX; Công tác an sinh xã hội; Những tấm gương tiêu biểu trên toàn mạng lưới; Những khoảnh khắc đẹp về sự tận tâm, năng động, chuyên nghiệp của người Bưu điện trong phục vụ khách hàng...

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam,cuộc thi ảnh Bưu điện trong tôi, vnpost

Tất cả cán bộ công nhân viên và người lao động đã và đang công tác tại Bưu điện Việt Nam, cùng các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên là người Việt Nam đều có quyền tham gia cuộc thi. Giả thưởng cao nhất là 15 triệu đồng.

 

Là doanh nghiệp duy nhất được Nhà nước đặt hàng cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích, hiện Bưu điện Việt Nam có mạng lưới với gần 13.000 điểm phục vụ, hơn 40.000 lao động  trên khắp toàn quốc, đến tận thôn, xã, hải đảo.

Ngày 16/11/2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1746 về việc chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam từ Tập đoàn VNPT về Bộ Thông tin và Truyền thông. Tổng công ty Bưu chính Việt Nam được đổi tên thành Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

D.Anh