Ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe, trao đổi, tiếp thu về hai chuyên đề gồm: Chuyên đề 1: Những nội dung cơ bản, quan trọng của Nghị quyết 28/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Nghị quyết số 125/NQ-CP, giới thiệu những vấn đề mới của Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trong đó, có quy định mới về tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Chuyên đề 2: Vai trò, trách nhiệm định hướng của báo chí trong công tác tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Mục tiêu 60% lao động trong độ tuổi tham gia BHXH
Ông Đặng Khắc Lợi phát biểu khai mạc hội nghị

Theo đó, nhấn mạnh công tác tuyên truyền nhằm biểu dương gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; cùng với đấu tranh phê phán, ngăn chặn những hành vi tiêu cực, vi phạm Luật BHXH, BHYT.  

 

Qua đó, góp phần ngăn chặn, hạn chế tình trạng nợ BHXH, BHYT gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động.

Theo đó, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Giai đoạn đến năm 2030, bảo hiểm Việt Nam phấn đấu đạt 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm 5%; khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội.

Lê Anh

Lương cơ sở tăng, lương hưu, BHXH sẽ đồng loạt điều chỉnh

Lương cơ sở tăng, lương hưu, BHXH sẽ đồng loạt điều chỉnh

Mức lương cơ sở trong năm 2020 đã được Quốc hội thông qua chiều 12/11/2019. Theo đó, từ ngày 1/7/2020, lương cơ sở sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng.