Trước khi rơi vào vòng lao lý, các “ông trùm” này khiến không ít người “mắt tròn, mắt dẹt” vì có dàn siêu xe cực đắt giá.

siêu xe, phủ bụi, đại gia, bị bắt, ngân hàng, Bầu Kiên, Nguyễn Đức Kiên, Minh Sâm, Dũng mặt sắt, siêu-xe, phủ-bụi, đại-gia, bị-bắt, ngân-hàng, Bầu-Kiên, Nguyễn-Đức-Kiên, Minh-Sâm, Dũng-mặt-sắt
siêu xe, phủ bụi, đại gia, bị bắt, ngân hàng, Bầu Kiên, Nguyễn Đức Kiên, Minh Sâm, Dũng mặt sắt, siêu-xe, phủ-bụi, đại-gia, bị-bắt, ngân-hàng, Bầu-Kiên, Nguyễn-Đức-Kiên, Minh-Sâm, Dũng-mặt-sắt
siêu xe, phủ bụi, đại gia, bị bắt, ngân hàng, Bầu Kiên, Nguyễn Đức Kiên, Minh Sâm, Dũng mặt sắt, siêu-xe, phủ-bụi, đại-gia, bị-bắt, ngân-hàng, Bầu-Kiên, Nguyễn-Đức-Kiên, Minh-Sâm, Dũng-mặt-sắt

(Theo Trí Thức Trẻ)