- Theo Đồng hồ nợ công toàn cầu, nợ công của Việt Nam đang ở mức trên 92,618 tỷ USD và bình quân nợ công theo đầu người là 1.016 USD.

Đồng hồ nợ công toàn cầu (Global debt clock) trên trang The Economist.com tính đến ngày 11/10 cho thấy, nợ công của VN đã xấp xỉ 92,641 tỉ USD. Như vậy, với dân số trên 91,8 triệu dân, tính trung bình nợ công theo đầu người Việt thì mỗi người hiện gánh hơn 1.016 USD. Nợ công của VN hiện chiếm 46% GDP, tăng 9,6% so với năm trước.

Theo thang đánh giá, nợ công Việt Nam vẫn ở mức trung bình. Nếu tính theo % GDP, tỷ lệ nợ mà The Economist công bố là chiếm 46%, thì con số này đang thấp hơn khá nhiều so với số liệu do Bộ Tài chính công bố gần nhất là 59,6% (trong 59,6% nợ Chính phủ là 47,4%, nợ Chính phủ bảo lãnh là 11,3%; 0,8% là nợ chính quyền địa phương).

Nợ công mỗi năm tăng 8 tỷ USD, dân gánh 1.000 USD/người

Chỉ số nợ công của Việt Nam trên Đồng hồ nợ công toàn cầu lúc 9h30 ngày 11/10/2015

Trước đó, vào 9h00 (giờ Việt Nam) ngày 22/7/2015, nợ công của Việt Nam đang ở mức trên 90,826 tỷ USD; bình quân nợ công theo đầu người là 997,9 USD.

Cùng kỳ năm 2014, theo đồng hồ nợ công toàn cầu, tổng nợ công VN trên 84,563 tỉ USD (thấp hơn 8,078 tỉ USD so với hiện tại), trung bình mỗi người Việt tại thời điểm đó gánh gần 933 USD nợ công, còn năm 2013 tổng nợ công của VN khoảng 76,485 tỉ USD (thấp hơn 16,156 tỉ USD so với hiện tại) theo đồng hồ nợ công toàn cầu.

Như vậy, cứ sau 1 năm, nợ công VN tăng hơn 8 tỷ USD.

Tháng 7/2015, Ngân hàng Thế giới cũng công bố nợ công VN đến cuối năm 2014 đã lên đến 110 tỉ USD. Còn Ngân hàng Phát triển châu Á dự báo nợ công (bao gồm nợ do Chính phủ bảo lãnh), đến cuối năm 2015 sẽ tăng khoảng 62% GDP.

Trong kỳ họp trung tuần tháng 9 vừa qua về kế hoạch kiểm toán 2016, Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã đề nghị tăng cường kiểm toán nợ công do tình hình giải ngân vốn ODA đang có xu hướng vượt dự toán.