Kinh Doanh
>>

Ngân hàng 24h

MB và Vietnam Post ‘bắt tay’ hợp tác toàn diện
icon
Ngày 06/03/2020, MB và Vietnam Post đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là hợp tác phân phối - sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, cùng nghiên cứu và phát triển các dịch vụ chung.
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị