Tại kỳ họp thứ 1 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 30/6, ông Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo kết luận về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2021 của UBND tỉnh. Đó cũng là nội dung của văn bản số 39/3/TB-VP của UBND tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, một số lĩnh vực đạt kết quả nổi bật. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 7,0% so với cùng kỳ. 

Đánh giá của UBND tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp tại một số địa phương đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân trong tỉnh. Song, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của toàn dân, việc thực hiện  mục tiêu kép của Chính phủ "vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội" trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2021 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, về cơ bản, tỉnh đã khống chế được dịch bệnh phát sinh trong cộng đồng và kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 7,0% so với cùng kỳ. 

Kinh tế Tây Ninh tăng trưởng khá 6 tháng đầu năm
 Ông Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông qua báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021.

Ngành nông nghiệp kiểm soát được dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,2%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu các ngành dịch vụ tăng 11,6% so cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 3.240 triệu USD, tăng 67,5% so cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 4.053 triệu USD, tăng 170% so cùng kỳ.

 

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được quan tâm cải thiện. Các chương trình đột phá, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh 5 năm và hàng năm đã và đang được tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm tạo điều kiện tốt nhất khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư phát triển kinh tế-xã hội. Tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 8.040 tỷ đồng và 422 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 40 dự án, tăng 33% về vốn đăng ký. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 27% và tăng 51% về vốn đăng ký. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 2,9%. 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 55,2% dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 65,3% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 21% cùng kỳ. Tổng chi ước đạt 45% dự toán, bằng so cùng kỳ.

Ngoài ra, tỉnh còn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm về đất đai, về khoáng sản về môi trường, không để xảy ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Xây dựng các kế hoạch và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường, phòng, chống biến đổi khí hậu và thiên tai. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với nước, hộ nghèo; xây tặng 124 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; 8 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Tây Ninh là tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo thấp thứ 3 cả nước. 

Bên cạnh đó, kết luận tại văn bản số 39/3 của UBND tỉnh Tây Ninh cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế, rong đó đáng lưu ý có: doanh thu du lịch sụt giảm, chỉ đạt 32.3% so với kế hoạch; công tác đền bù giải phóng mặt bằng ở một số nơi vẫn còn chậm tiến độ, nhất là các tuyến đường giao thông trọng điểm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản thấp; cải cách hành chính tuy có chuyển biến nhưng chưa mạnh mẽ và toàn diện; việc thực hiện các thủ tục về đầu tư còn chậm…

P.V