Hiện có khoảng 155.000 hộ gia đình (hơn nửa triệu người) bị thiếu nước sinh hoạt. Đặc biệt, toàn tỉnh Bến Tre hiện nay chỉ còn 4 xã (huyện Chợ Lách), nguồn nước sinh hoạt chưa bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ NN-PTNT về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, mùa khô năm 2015-2016, xâm nhập có khả năng kéo dài đến đầu tháng 6/2016. Cụ thể, tình hình từ tháng 3 trở đi các vùng cách biển 30 đến 45 km: Nguồn nước ngọt xuất hiện rất ít và gần như không có khả năng lấy nước ngọt từ cửa sông, gây ra tình trạng thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt.

Các vùng cách biển từ 45-65 km có khả năng bị mặn cao (>4g/l) xâm nhập. Nếu mùa mưa đến chậm, xâm nhập mặn có thể kéo dài đến tháng 6/2016. Trong thời kỳ này, vào những đợt triều cường mặn sẽ xâm nhập sâu. Còn các vùng cách biển xa hơn 70-75 km tuy ít gặp xâm nhập mặn 4g/l.

Hơn nửa triệu dân thiếu nước sinh hoạt do xâm nhập mặn
Dân thiếu nước sinh hoạt do tình trạng xâm nhập mặn

Theo đó, nhiều lĩnh vực kinh tế và đời sống dân sinh của 9/13 tỉnh thành phố trong khu vực đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, điển hình như: Bến Tre có hơn 70% diện tích gieo trồng lúa bị thiệt hại; Cà Mau, Kiên Giang bị ảnh hưởng sớm từ cuối năm 2015, tổng diện tích lúa bị thiệt hại của 2 tỉnh này gần 85.000 ha.

Ngoài ra, báo cáo của Bộ Nông nghiệp cũng cho biết, xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến một số khu vực sử dụng nước mặt, nhất là các vùng chưa được cấp nước tập trung ở các khu vực cửa sông, ven biển, như: Cà Mau, Kiên Giang, Bến Tre, Trà Vinh...

Hiện có khoảng 155.000 hộ gia đình (khoảng 575.000 người) bị thiếu nước, gồm: 144.000 hộ chưa được cấp nước tập trung và 11.000 hộ được cấp nước tập trung. Đặc biệt, toàn tỉnh Bến Tre hiện nay chỉ còn 4 xã (huyện Chợ Lách), nguồn nước sinh hoạt chưa bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn.

Theo Bộ Nông nghiệp, để giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho hơn nửa triệu dân, trước mắt sử dụng các phương tiện lưu động cung cấp nước cho người dân các khu vực không có nước ngọt phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

 

Cung cấp trang, thiết bị phục vụ cấp và trữ nước cho các hộ gia đình ở những khu vực bị ảnh hưởng mặn nhưng không thể cấp nước bằng công trình tập trung. Kéo dài tuyến ống của những công trình cấp nước tập trung để cấp cho những khu vực xung quanh đang bị thiếu nước. Khoan các giếng khoan tầng sâu để thay thế tạm thời nguồn nước mặt bị nhiễm mặn ở những vùng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn.

B. Hân