Tính đến hết ngày 30/9/2015, tiền của Hoàng Anh Gia Lai đang ở mức 2.079.011.827 nghìn đồng, cao gấp hơn 2 lần con số 978.413.817 nghìn đồng chốt đến ngày 31/12/2014.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) được thành lập từ năm 2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp. Người đứng đầu là ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức)

Hoạt động chính của công ty và các công ty con (gọi chung là Tập đoàn) là chăn nuôi và kinh doanh bò thịt và bò sữa; trồng và kinh doanh cao su; mía; cọ dầu và các loại cây trồng khác.

Bên cạnh đó, HAG phát triển căn hộ, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng để bán và cho thuê; xây dựng; xây dựng và kinh doanh thủy điện; khai khoáng, kinh doanh khách sạn và khu nghỉ dưỡng; và các hoạt động thể thao và giải trí.

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Quý 3/2015 Tập đoàn này vừa công bố cho thấy, nguồn tiền nói riêng và tài sản nói chung của HAG trong niên độ này cao hơn khá nhiều so với năm ngoái.

Theo đó, tính đến hết ngày 30/9/2015, tiền của công ty đang ở mức 2.079.011.827 nghìn đồng, cao gấp hơn 2 lần con số 978.413.817 nghìn đồng chốt đến ngày 31/12/2014.

Trong số này thì tiền gửi ngân hàng của Tập đoàn là 1.953.844.439 nghìn đồng, cao hơn 993.830.994 nghìn đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiền mặt tại quỹ đang dừng ở mức 125.167.388 nghìn đồng, không có khoản tiền nào đang được chuyển.

Hơn 2.000 tỷ tiền tươi của Bầu Đức 

Tổng tài sản tính đến hết ngày 30/9 là 47.603.878.726 nghìn đồng, cao hơn 10 nghìn tỷ đồng so với năm ngoái.

Trong đó, tài sản ngắn hạn là 13.082.986.673 nghìn đồng. Tài sản dài hạn của công ty đang duy trì là 34.520.892.053 nghìn đồng.

Trong danh mục về tài sản ngắn hạn thì duy chỉ có số liệu về tài sản ngắn hạn khác của HAG giảm, từ mức 188.364.459 nghìn đồng năm 20014 xuống còn 123.496.527 nghìn đồng tính đến hết ngày 30/9/2015.

Số dư tại ngày 30/9/2015 thể hiện giá trị ròng của Khu nghỉ dưỡng Đà Lạt đã được chấp thuận để thanh lý cho bên thứ 3. Khi báo cáo này được lập thì thủ tục pháp lý của việc chuyển nhượng này chưa hoàn thành.

 

Hơn 2.000 tỷ tiền tươi của Bầu Đức 

Trước đó, ngày 20/7, cổ phiếu của Công ty Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - mã HNG) chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM.

HAGL Agrico là công ty thành viên của Hoàng Anh Gia Lai, hoạt động đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp với các sản phẩm chính là mía đường, cao su, cọ dầu, bắp, chăn nuôi bò.

Hiện HAGL Agrico có vốn điều lệ 7.081 tỷ đồng, đăng ký niêm yết hơn 708 triệu cổ phiếu.

Với việc công ty con lên sàn, tài sản của nhiều cổ đông Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), trong đó có bầu Đức, tăng thêm hàng triệu USD.

(Theo Trí Thức Trẻ)