Phân tích của ông Samir Dixit về giá trị thương hiệu Viettel.

- Sau khi xem bảng xếp hạng Top 50 thương hiệu của Việt Nam, ông có nhận xét gì?

Tôi nghĩ có hai điểm cần chú ý, họ phát triển như thế nào ở Việt Nam, sức cạnh tranh ra sao so với các thương hiệu khác trong khu vực, hay rộng hơn là trên thế giới. Ở Việt Nam, có thể nó hoạt động rất tốt, nếu đem so sánh với các thương hiệu khác trong khu vực thì chưa chắc. Khi nhìn vào một thương hiệu, bạn cần biết họ tăng trưởng bao nhiêu, tốc độ tăng trưởng hằng năm của họ như thế nào? Qua xem xét, tôi có thể thấy các thương hiệu Việt Nam đang phát triển rất tốt bởi đất nước của các bạn đang phát triển nhanh chóng. 

- Theo ông trong số 50 thương hiệu quốc gia được BrandFinance đánh giá, thông thường các thương hiệu viễn thông nằm ở vị trí nào?

Ở những khu vực tôi quan sát, nếu xếp theo lĩnh vực thì viễn thông là nằm ở vị trí cao nhất và luôn có tên trong Top 10, sau đó đến ngân hàng, rồi đến các ngành khác. Viễn thông là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong bảng xếp hạng này ở Việt Nam.

- Những năm qua sau khi đánh giá về các thương hiệu quốc gia ở Việt Nam, ông có nhận định gì về nền kinh tế của đất nước chúng tôi?

Kinh tế Việt Nam của các bạn đang tăng trưởng rất tốt, điều này được minh chứng bởi các chỉ số rõ ràng,khả quan. Tuy nhiên sự tăng trưởng này vẫn đang phụ thuộc vào các yếu tố nội tại (internal factors) và tốc độ tăng trưởng của các thương hiệu sẽ không đồng đều. Hôm nay, bạn có thể thấy một số thương hiệu trong lĩnh vực này rất mạnh, nhưng sau vài năm nó lại được thay thế bởi các thương hiệu khác. Nhìn chung kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng cao liên tục trong vòng 10 năm tới, điều đó sẽ hỗ trợ các thương hiệu doanh nghiệp phát triển.

Giải mã lý do giá trị thương hiệu Viettel tăng mạnh

- Năm 2019, Viettel được BrandFinance định giá thương hiệu tăng thêm hơn 1,5 tỷ USD (tăng 20%). Đánh giá này được căn cứ vào đâu?

Để dự báo doanh thu trong tương lai, thì cần nhìn vào các phân tích tương lai. Doanh thu tăng trưởng tốt, khách hàng tăng trưởng tốt thì thương hiệu cũng sẽ có giá trị tốt.

 

- BrandFinance sẽ tính toán các yếu tố Quốc tế như thế nào trong cuộc đánh giá tổng thể giá trị thương hiệu Viettel?

Hơi khó để tính toán các yếu tố này vì các hoạt động kinh doanh của Viettel ở 11 Quốc gia khác nhau, lại không mang thương hiệu Viettel mà rất nhiều tên gọi khác nhau. Vì thế, chúng tôi có tính toán đến hoạt động kinh doanh của Viettel ở nước ngoài nhưng không phải tất cả. Nếu muốn tính được tất cả các hoạt động của họ ở nước ngoài thì họ nên gọi công ty đó là Viettel. 

- Nếu nhìn ở góc độ một thương hiệu Quốc tế, ông có đánh giá gì về thương hiệu Viettel? 

Dưới góc độ Quốc tế, không phải chỉ Viettel, mà các thương hiệu viễn thông Việt Nam, Malaysia, Singapore, Indonesia hay thậm chí là Mỹ, Anh cũng cung cấp rất nhiều dịch vụ khác, không chỉ là viễn thông. Người tiêu dùng cũng ngày càng đòi hỏi cao hơn. 

- Ông đã bao giờ thấy một thương hiệu của công ty Nhà nước đứng số 1 trên bảng xếp hạng, có chỉ số tăng trưởng mạnh trong nhiều năm như Viettel chưa?

Malaysia có Petronas cũng là doanh nghiệp nhà nước. Malaysia đã có thương hiệu mạnh nhất là một công ty nhà nước trong vòng 20 năm rồi và trong Top 10 thì cũng có tới 7 công ty nhà nước.

Giải mã lý do giá trị thương hiệu Viettel tăng mạnh

- Trong thời đại bùng nổ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc định giá thương hiệu của BrandFinance thời gian tới sẽ chịu ảnh hưởng thêm của những yếu tố nào?

Tôi nghĩ là trong kỷ nguyên 4.0 thì cần đánh giá thêm cả về góc nhìn của người tiêu dung. Hiện nay họ là những người đang nhìn vào thương hiệu nhiều nhất. Bên cạnh đó, nếu doanh nghiệp không chịu chuyển mình để tận dụng những tiến bộ xã hội thì họ cũng sẽ tụt hậu rất nhanh.

- Xin cảm ơn ông!

Minh Ngọc