Tại cuộc họp giao ban quý III/2021, ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng Giám đốc EVNGENCO1 đánh giá, dịch bệnh Covid-19 khiến công tác cung ứng than nhập khẩu gặp nhiều khó khăn và phụ tải khu vực miền Nam giảm thấp. Tuy nhiên, các nhà máy của EVNGENCO1 đã hoàn thành tốt kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa, nhờ đó các tổ máy vận hành ổn định, có hệ số khả dụng cao. Lưu lượng nước về một số hồ chứa tương đối tốt giúp các nhà máy thuỷ điện hoạt động hiệu quả, trong đó Công ty thuỷ điện Đại Ninh đã hoàn thành kế hoạch năm 2021 trước 3 tháng.

Tổng sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất được trong quý III/2021 là 7.371 triệu kWh, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, con số này là 26.397 triệu kWh, đạt 74,11% kế hoạch năm.

EVNGENCO1 chủ động chống dịch, đảm bảo không gián đoạn sản xuất
 Công ty thuỷ điện Đại Ninh hoàn thành kế hoạch năm 2021 trước 3 tháng

Theo thông tin từ EVNGENCO1, công tác cung ứng than nội địa đáp ứng đủ cho nhu cầu sản xuất điện và nâng tồn kho, đơn vị này đã và đang thực hiện linh hoạt các giải pháp trên cơ sở yêu cầu của hệ thống nhằm đạt tồn kho trên mức tối thiểu vào ngày 31/12/2021 để đảm bảo vận hành mùa khô năm 2022.

Về đầu tư xây dựng, đối với các dự án do đơn vị này làm chủ đầu tư, giá trị khối lượng thực hiện quý III/2021 trên 3.634 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021 là 8.557 tỷ đồng, đạt 82,92% 92,92% và giá trị giải ngân đạt 83,45% kế hoạch (giá trị giải ngân lớn hơn giá trị thực hiện do một số dự án thực hiện năm 2020 và thanh toán năm 2021).

Đặc biệt, công tác thi công, nghiệm thu và phát điện tổ máy 80MW dự án mở rộng Nhà máy thuỷ điện Đa Nhim đã hoàn thành vượt tiến độ yêu cầu. Công tác quyết toán cũng được thực hiện tốt, đáp ứng tiến độ đề ra.

Tăng tốc chuyển đổi số

 

Đối với công tác chuyển đổi số, EVNGENCO1 cho biết đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ mà EVN giao cho như: hoàn thiện cơ sở dữ liệu PMIS, xây dựng phần mềm quản lý điều độ tàu tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải, chuẩn hoá, số hoá quy trình bảo dưỡng sửa chữa, phê duyệt các đề án lớn hướng tới nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả làm việc…

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đây cũng tiếp tục thực hiện nghiêm túc. Theo EVNGENCO1, ã có 97,77% CBCNV của tổng công ty được tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1. Đồng thời, EVNGENCO1 tích cực hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch. Tính đến nay, toàn Tổng công ty đã ủng hộ Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quỹ phòng, chống dịch tại các địa phương 25,94 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch Hội đồng thành cho biết, nhiệm vụ hàng đầu trong 3 tháng cuối năm 2021 của EVNGENCO1 là thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn cho người lao động, vừa đảm bảo sản xuất, hoàn thành kế hoạch năm 2021.

Trong đó, đặc biệt chú ý đến công tác sửa chữa bảo dưỡng và cung ứng nhiên liệu, đảm bảo vận hành các tổ máy phát điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia. Các nhà máy thủy điện vận hành đảm bảo tuân thủ quy định tại quy trình vận hành liên hồ, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và tích nước hồ đến mực nước dâng bình thường vào cuối năm 2021, chuẩn bị tốt cho mùa khô năm 2022.

Công tác cổ phần hóa cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được EVNGENCO1 bám sát hướng dẫn và chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền, triển khai đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp sau khi EVN phê duyệt.

Ngoài ra, những nhiệm vụ về đầu tư xây dựng, công tác chuyển đổi số và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vẫn được EVNGENCO tiếp tục duy trì, bám sát tiến độ thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

Quốc Tuấn