Cùng với EVN, các đơn vị: Tổng Công ty Phát điện 1, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Vĩnh Long, Điện lực Phú Qúy - Công ty Điện lực Bình Thuận, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng cũng được vinh danh Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc.

Đây là lần thứ 3 giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam được tổ chức để tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những thành tựu, đóng góp giá trị cho sự phát triển công nghệ số, góp phần quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số quốc gia.

Các giải pháp ứng dụng tiêu biểu về chuyển đổi số của EVN đã tham gia dự thi và được vinh danh bao gồm: Bộ sản phẩm “Phần mềm Quản lý kinh doanh điện (CMIS), phần mềm Quản lý kỹ thuật nguồn và lưới điện (PMIS), phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng (IMIS) và phần mềm Quản lý văn phòng (E-Office)”. Ngoài ra còn có những giải pháp ứng dụng khác đến từ các cơ quan, đơn vị của EVN.

Những năm qua, EVN đã ứng dụng mạnh mẽ, đồng bộ các hệ thống công nghệ thông tin, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, cũng như trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của tập đoàn. Nhờ đó, mang tới nhiều lợi ích cho khách hàng sử dụng điện và góp phần xây dựng nền kinh tế số.

EVN nhận giải thưởng Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc Việt Nam 2020

Đến nay, EVN đã đưa vào vận hành 63 trung tâm điều khiển xa và thực hiện điều khiển xa cho 850 trạm biến áp 220kV và 110kV không người trực, góp phần tăng hiệu quả trong công tác điều hành, vận hành hệ thống điện quốc gia, nâng cao năng suất lao động.

 

EVN cũng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và chuyển đổi số; nâng cấp, bổ sung các tính năng cho hệ thống phần mềm dùng chung; hệ thống quản lý văn bản (E-Office) được bổ sung thêm nhiều tính năng nâng cao, tích hợp ký số; hệ thống phòng họp không giấy (E-Cabinet) đã triển khai thống nhất trong toàn tập đoàn.

Đồng thời, EVN đã hoàn thành nâng cấp và triển khai thống nhất đến tất cả các công ty điện lực hệ thống phần mềm Quản lý khách hàng dùng điện CMIS 3.0, hệ thống phần mềm thu thập dữ liệu từ xa (EVNHES). Công tác số hóa quy trình nghiệp vụ được đẩy mạnh và đã "số hóa" được trên 90% các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của tập đoàn.

EVN nhận giải thưởng Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc Việt Nam 2020

Việc triển khai chuyển đổi số mạnh mẽ và đúng hướng đã tạo sức bật cho EVN, tối đa tiện ích dịch vụ cho người sử dụng điện. Đặc biệt, chất lượng dịch vụ điện cũng được ghi nhận qua những đánh giá tích cực từ các tổ chức quốc tế. Năm 2019, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam được tổ chức Doing Business - Ngân hàng Thế giới xếp hạng thứ 27/190 quốc gia, nền kinh tế trên thế giới và lọt Top 4 ASEAN.

Hiện nay, EVN đang tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Đề án Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh của tập đoàn. EVN định hướng trở thành doanh nghiệp số trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số, công nghệ thông tin và công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 vào mọi lĩnh vực hoạt động, nhằm đưa EVN trở thành tập đoàn kinh tế phát triển bền vững, hiệu quả.

H.Nam