Năm 2014, sau những biến động, sóng gió thăng trầm trên thị trường, nhiều đại gia đã ẩn mình hoặc kín tiếng hơn.

đại-gia, rút-lui, ẩn-mình, Trương-Đình-Anh, FPT, Diệu-Hiền

đại-gia, rút-lui, ẩn-mình, Trương-Đình-Anh, FPT, Diệu-Hiền 

(Theo Đại lộ)

Cựu phi công Việt Nam nói thật chuyện lương thưởng
Con cá huyết rồng 300 triệu ở Sài Gòn