Năm 2014, sau những biến động, sóng gió thăng trầm trên thị trường, nhiều đại gia đã ẩn mình hoặc kín tiếng hơn.

Đường rút lui của đại gia Trương Đình Anh

Đường rút lui của đại gia Trương Đình Anh 

(Theo Đại lộ)