Dự cuộc họp có lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Quỳnh Nhai.

Báo cáo đầu tư phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La

 Họp nghe báo cáo đầu tư phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La.
 

Tại cuộc họp, đại diện Công ty cổ phần Quỹ đầu tư thế giới đã tóm tắt Đề cương quy hoạch tổng thể du lịch huyện Quỳnh Nhai. Đề cương đã đưa ra giải pháp quy hoạch khai thác phát triển du lịch Quỳnh Nhai với trọng tâm là vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, kiến tạo một vùng du lịch sinh thái cộng đồng cao cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La với nhiều loại hình du lịch và dịch vụ đẳng cấp, chú trọng khai thác không gian đặc trưng, giá trị văn hóa lịch sử lâu đời, tạo nên bản sắc riêng hấp dẫn khách du lịch, trở thành trung tâm du lịch hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Thủy hoan nghênh ý tưởng phát triển du lịch lòng hồ thủy điện Quỳnh Nhai của nhà đầu tư đưa ra rất mới và hấp dẫn, phù hợp với chủ trương của tỉnh trong việc phát triển du lịch. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu với UBND tỉnh sớm có văn bản để đăng ký với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập quy hoạch phát triển du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành Khu du lịch quốc gia. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan đầu mối, các sở, ngành liên quan và huyện Quỳnh Nhai phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, nghiên cứu, hướng dẫn các thủ tục đảm bảo các bước triển khai đúng quy trình. 

(Theo baosonla)