Dự án Điện gió Thái Hòa trên đà vận hành thử
 Toàn cảnh Nhà máy điện gió Thái Hòa

Nhà máy điện gió Thái Hòa do Công ty cổ phần Năng lượng Pacific - Bình Thuận (đơn vị thành viên của Tập đoàn Thái Bình Dương) làm chủ đầu tư với quy mô 90 MW, tổng mức đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng, sản lượng dự kiến khoảng 250 GWh/năm.

 

Hiện dự án đang trên đà vận hành thử. Chủ đầu tư cùng nhà thầu Siemens đang phấn đấu ngày đêm để đạt ngày vận hành thương mại (COD) trước thời hạn quy định 31/10/2021.

PV