Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa thành lập một bộ máy lớn, bao gồm toàn bộ nhân sự cao cấp của Tập đoàn, thể hiện quyết tâm đưa dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2 về đích.

Dồn sức đưa Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 về đích
Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn phát biểu chỉ đạo.
 

PVN sẽ xây dựng các giải pháp, cơ chế để thực hiện và hoàn thành dự án. Theo đó, sẽ huy động nhân sự có chất lượng cao, các nguồn lực từ Công ty Mẹ - Tập đoàn, các đơn vị thành viên để tăng cường năng lực của PVC, bao gồm Ban điều hành dự án NMNĐ Thái Bình 2 của PVC.
Tập đoàn đã thành lập Ban chỉ đạo đặc biệt về Dự án NMNĐ Thái Bình 2 để quyết định hoặc đề xuất các giải pháp cấp bách theo thẩm quyền, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đã đặt ra là đưa NMNĐ Thái Bình 2 vào vận hành trong thời gian sớm nhất.

Trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Tập đoàn phân công ông Nguyễn Tiến Vinh - Thành viên HĐTV làm Trưởng ban, ông Nguyễn Hùng Dũng - Phó Tổng giám đốc PVN làm Phó Trưởng ban cùng 22 thành viên là lãnh đạo các đơn vị, tổ chức chính trị của Tập đoàn. Ban chỉ đạo đặc biệt của Tập đoàn khuyến khích khen thưởng kịp thời các cán bộ có trách nhiệm hoàn thành công tác trong quá trình triển khai dự án.

Tổng giám đốc PVN thành lập đoàn công tác kiểm tra các khoản tạm ứng, hoàn ứng và dòng tiền của PVC trong quá trình triển khai dự án. Hoàn thành và báo cáo HĐTV, có các đề xuất các giải pháp cụ thể trước 11/10/2017.

Tập thể lãnh đạo PVC bao gồm Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại PVC có trách nhiệm triển khai ngay các giải pháp cấp bách thúc đẩy dự án. Trong đó, đồng chí Tổng giám đốc PVC có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực cho dự án. Kịp thời báo cáo lãnh đạo Tập đoàn những khó khăn vướng mắc để được hướng dẫn, hỗ trợ, kịp thời giải quyết trong quá trình thực hiện.

Với các đơn vị thành viên có liên quan: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm hỗ trợ, cung cấp nguồn lực trong quá trình chạy thử, vận hành ban đầu nhà máy. PTSC, PVE, VSP và các đơn vị thành viên khác có trách nhiệm hỗ trợ, cung cấp nhân sự, nguồn lực khi có yêu cầu tham gia hỗ trợ trong quá trình triển khai dự án.

Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn nhấn mạnh: “Tập đoàn đã thành lập một bộ máy rất lớn, bao gồm toàn bộ nguồn lực về nhân sự cao cấp của Tập đoàn, thể hiện quyết tâm lớn nhất với mục tiêu duy nhất đưa dự án về đích thành công. Đây là quyết tâm cao nhất của toàn bộ lãnh đạo Tập đoàn. Tôi đề nghị các đồng chí tin tưởng rằng, bên cạnh những người lao động trực tiếp tại dự án, toàn bộ Tập đoàn đang đứng bên cạnh các đồng chí. Toàn bộ 60 nghìn người lao động của Tập đoàn cũng đang đứng bên cạnh các đồng chí. Mọi nguồn lực từ tài chính, nhân sự… của Tập đoàn sẽ được huy động, hỗ trợ cho dự án.”

Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn cũng cam kết toàn thể Tập đoàn luôn sát cánh, hỗ trợ tối đa Ban QLDA, Tổng thầu PVC, các nhà thầu trên công trường để thực hiện dự án thành công.

Ngay sau khi hội nghị kết thúc, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất, Ban QLDA NMNĐ Thái Bình 2, Tổng thầu PVC và các nhà thầu đã huy động tối đa nguồn nhân lực có mặt ra công trường để triển khai thi công các hạng mục còn lại của dự án.

(Nguồn: PVN)