Bộ GTVT,Đinh La Thăng,tham ô,tài sản nhà nước
 
Bộ GTVT,Đinh La Thăng,tham ô,tài sản nhà nước

(Theo Lao động)