Theo báo cáo của VNPT vừa công bố, mức lương của lãnh đạo tập đoàn này cao nhất trên 600 triệu đồng/năm. Đây là lần đầu tiên mức lương của ban lãnh đạo VNPT được công bố.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa có báo cáo về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2015, trong đó, lần đầu tiên mức lương của ban lãnh đạo VNPT được công bố.

Lương sếp VNPT trên 600 triệu đồng/năm

Cụ thể, ông Trần Mạnh Hùng khi còn giữ chức Tổng giám đốc được hưởng mức lương 35 triệu đồng trong ba tháng (147.000.000 đồng) và 36 triệu đồng/tháng khi giữ chức chủ tịch hội đồng thành viên (453.600.000 đồng trong 9 tháng). Tổng mức lương năm 2015, ông Hùng nhận được là 600,6 triệu đồngđồng.

 

Ông Phạm Đức Long, Tổng giám đốc VNPT, có tổng mức lương 575,4 triệu đồng. Với vai trò phó tổng giám đốc trong ba tháng, ông được hưởng lương 32 triệu đồng/tháng, tổng mức lương thực nhận là 134,4 triệu đồng . Vị trí tổng giám đốc trong 9 tháng, mức lương ông Long nhận được là 35 triệu đồng/tháng, tổng mức lương thực nhận trong thời gian này là 441 triệu đồng.

Tổng lương thực hiện năm 2015 của Chủ tịch và Tổng giám đốc VNPT là 1,17 tỷ đồng.

Các thành viên hội đồng thành viên được hưởng mức lương là 537,6 triệu đồng/năm. Các phó tổng giám đốc nhận mức lương trong năm 2015 là 537,6 triệu đồng, riêng ông Phan Hoàng Đức chỉ được nhận 313,6 triệu đồng do thời giam đảm nhiệm chỉ 7 tháng.

Vị trí kế toán trưởng của VNPT nhận mức lương 487,2 triệu đồng.

Ngoài ra, các kiểm soát viên cũng được nhận mức lương thực năm 2015 là 537,6 triệu đồng.

Duy Anh