“Kỹ sư chân đất” chế tạo 5 loại máy cày, trục đất

 

(Theo Người lao động)