Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2019 với doanh thu thuần trong kỳ 534 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước. Với giá vốn lớn hơn doanh thu, HAGL Agrico lỗ gộp 38 tỷ đồng trong quý IV.

Trong cơ cấu doanh thu của HAGL Agrico, trái cây đóng góp 317 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 59%. Theo sau là các hoạt động bán mủ cao su, vật tư nông nghiệp lần lượt đem về doanh thu 154 tỷ và 60 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty cũng ghi nhận 3 tỷ đồng thu từ sản phẩm và dịch vụ khác.

Theo ban điều hành HAGL Agrico, việc doanh thu sụt giảm 396 tỷ đồng đến từ việc doanh nghiệp không còn hợp nhất kết quả kinh doanh của 3 công ty cao su đã thanh lý là Cao su Đông Dương, Đông Pênh và Trung Nguyên.

HAGL Agrico đã chuyển nhượng 3 doanh nghiệp cao su này cho Công ty nông nghiệp Thadi của tập đoàn Thaco trong năm 2019.

Ngoài ra, công ty nông nghiệp của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cũng không còn ghi nhận doanh thu từ ớt, bò thịt và bất động sản như cùng kỳ năm 2018.

Trong khi doanh thu sụt giảm, HAGL Agrico lại chịu thêm gánh nặng từ chi phí tài chính tăng từ 153 tỷ lên 227 tỷ trong kỳ kế toán vừa qua. Việc tăng chi phí tài chính của công ty bầu Đức không xuất phát từ chi phí lãi vay tăng thêm mà do khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái 36 tỷ đồng phát sinh so với cùng kỳ.

Công ty nông nghiệp của bầu Đức lỗ 2.300 tỷ

Chi phí bán hàng của HAGL Agrico trong quý IV/2019 cũng tăng từ 45 tỷ lên 74 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm đáng kể khi giảm từ 211 tỷ xuống còn 36 tỷ đồng, chủ yếu do khoản phân bổ lợi thế thương mại giảm từ 102 tỷ xuống 16 tỷ.

 

Sau khi hạch toán các loại chi phí, công ty nông nghiệp của bầu Đức lỗ thuần 360 tỷ từ hoạt động kinh doanh. HAGL Agrico cho rằng nguyên nhân lỗ chủ yếu do chi phí lãi vay lớn.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng hạch toán khoản lỗ khác 215 tỷ đồng với lý giải đánh giá lại các tài sản không hiệu quả và điều chỉnh chi phí đầu tư vườn cây do chuyển đổi mục đích sang trồng cây ăn trái.

Tổng cộng trong quý IV, HAGL Agrico ghi nhận mức lỗ sau thuế 584 tỷ đồng. Đây là quý thứ 6 liên tiếp công ty của bầu Đức báo lỗ.

Lũy kế cả năm 2019, HAGL Agrico đạt doanh thu thuần 1.827 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Lỗ sau thuế là 2.325 tỷ đồng và là mức lỗ cao nhất của công ty từ trước đến nay.

Một kết quả tích cực với công ty là các chỉ số nợ đã giảm đáng kể sau hơn một năm hợp tác toàn diện cùng Thaco.

Nếu như cuối năm 2018, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của HAGL Agrico lên tới 1,86 thì đến hết năm 2019 đã giảm còn 1,35.

Nợ phải trả của công ty bầu Đức giảm từ 19.856 tỷ đồng xuống còn 13.365 tỷ đồng sau 1 năm. Trong đó, nợ ngắn hạn giảm từ 8.514 tỷ xuống còn 7.750 tỷ đồng và nợ dài hạn giảm từ 11.342 tỷ xuống còn 5.616 tỷ đồng.

Đầu tháng 1, Chủ tịch HĐQT Thaco Trần Bá Dương cho biết HAGL Agrico sẽ cân đối được dòng tiền, trả được các khoản nợ đến hạn, giảm lỗ đáng kể trong năm 2020. Năm nay, kế hoạch doanh thu xuất khẩu của HAGL Agrico là 400 triệu USD.

(Theo Zing)