Bộ Công Thương vừa có văn bản trả lời kiến nghị của Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) về con đường thăng tiến của ông Vũ Quang Hải.

Làm phó tổng giám đốc Sabeco là đúng quy định

Theo Bộ Công Thương, thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự, xét đề nghị của Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Sabeco, ngày 4/2/2015, Bộ Công thương đã quyết định đồng ý điều động ông Vũ Quang Hải đến nhận công tác tại Sabeco và giao Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Sabeco giới thiệu tham gia HĐQT Sabeco.

Bộ Công Thương cho biết thêm là "không giao ông Vũ Quang Hải làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Sabeco".

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 (Điều 104, 105) và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Sabeco 2013 (Điều 21), thẩm quyền bầu ông Vũ Quang Hải làm thành viên Hội đồng quản trị Sabeco thuộc về Đại hội đồng cổ đông Sabeco.

"Còn thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Sabeco thuộc về Hội đồng quản trị của Sabeco", văn bản của Bộ Công Thương viết. 

Bộ Công Thương: Ông Vũ Quang Hải bổ nhiệm đúng quy định
Ông Vũ Quang Hải. Ảnh: Tuổi trẻ

Dẫn báo cáo của Sabeco, Bộ Công Thương cho rằng: Sau khi ông Vũ Quang Hải nhận công tác tại Sabeco, Sabeco đã thực hiện trình tự, thủ tục bầu ông Vũ Quang Hải vào HĐQT bằng phiếu xin ý kiến cổ đông và HĐQT Sabeco đã bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Sabeco phù hợp với các quy định nói trên.

Tại văn bản này,  Bộ cũng trả lời về quá trình thăng tiến của ông Vũ Quang Hải khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Tài chính công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI).

 

Bộ Công Thương cho hay: Ông Vũ Quang Hải được nhận vào công tác tại Ban Đầu tư của Tổng công ty Tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (PVFC) từ tháng 1/2008, lần lượt giữ các chức vụ chuyên viên, phó trưởng phòng dự án thuộc Ban đầu tư và Phó giám đốc Ban Đầu tư trước khi được cử sang PVFI.

Tháng 8/2010, HĐQT PVFC cử ông Vũ Quang Hải làm người đại diện phần vốn mà PVFC được PVN ủy thác quản lý tại PVFI, đồng thời giới thiệu ông Hải giữ chức ủy viên HĐQT PVFI, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Tháng 1/2011, PVFC giới thiệu ông Vũ Quang Hải giữ chức Tổng Giám đốc PVFI, làm việc theo chế độ chuyên trách.

Theo báo cáo của PVN, việc cử và giới thiệu ông Vũ Quang hải làm người đại diện phần vốn, ủy viên HĐQT và Tổng Giám đốc PVFI là đúng quy định tại Quy chế quản lý người đại diện của PVFC.

Chưa thể nói ông Vũ Quang Hải gây thua lỗ 220 tỷ

Về thông tin ông Vũ Quang Hải gây thua lỗ 220 tỷ đồng khi làm Tổng Giám đốc PVFI: Văn bản trả lời VAFI của Bộ Công Thương dẫn báo cáo của PVN cho biết, chưa có cơ sở để khẳng định ông Vũ Quang Hải đã gây thua lỗ 220 tỷ đồng cho PVFI trong thời gian làm Tổng Giám đốc PVFI. Ông Vũ Quang Hải cũng không bị kỷ luật tại PVFI.

Về việc tiếp nhận, cử làm kiểm soát viên và bổ nhiệm hàm Phó Vụ trưởng đối với ông Vũ Quang Hải, văn bản của Bộ Công Thương nêu rõ, căn cứ nhu cầu công tác của Cục Xúc tiến thương mại và đơn xin việc của ông Vũ Quang Hải ngày 20/5/2013, Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại) đã tuyển dụng theo quy trình xét tuyển công chức và bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải giữ chức Trưởng phòng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu thuộc Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương.

"Thực hiện quy định của Nhà nước về kiểm soát viên, Bộ Công Thương đã cử 20 cán bộ làm kiểm soát viên (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) tại các tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ, trong đó có ông Vũ Quang Hải, được cử làm kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.

Để tạo điều kiện và vị thế cần thiết cho các cán bộ được cử làm kiểm soát viên hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các tập đoàn, tổng công ty, đồng thời nâng cao trách nhiệm của kiểm soát viên, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã nhất trí bổ nhiệm hàm Phó Vụ trưởng cho 6 kiểm soát viên chưa có chức vụ lãnh đạo, trong đó có ông Vũ Quang Hải.

"Các kiểm soát viên này chỉ mang hàm Phó Vụ trưởng, không hưởng phụ cấp chức vụ nào và cũng không tham gia điều hành với tư cách Phó Vụ trưởng tại bất cứ đơn vị nào của Bộ", Bộ Công Thương giải thích.

Dù vậy, Bộ Công Thương cũng thừa nhận, qua rà soát, Bộ nhận thấy quá trình tuyển dụng và bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải làm kiểm soát viên còn có sai sót. Bộ đang tiếp tục kiểm tra, đánh giá để có những biện pháp xử lý phù hợp với các quy định của pháp luật.

Lương Bằng