Ngày 4/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định thành lập tổ công tác rà soát chức năng, nhiệm vụ, quản lý cán bộ của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).

Theo đó, Tổ công tác chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công Thương và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ, gồm 4 thành viên. Trong đó ông Trần Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ làm tổ trưởng.

 
Điều tra việc sếp nhà máy 7.000 tỷ vắng mặt bất thường
Ông Vũ Đình Duy (bên trái) đã vắng mặt nhiều ngày ở Vinachem.

Ngay khi nhận quyết định của Bộ trưởng Công Thương, lúc 14h chiều ngày 4/11/2016, Tổ công tác đã có mặt tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, bắt đầu thực hiện công việc rà soát, kiểm tra công tác quản lý cán bộ tại đây.

Tổ công tác đã yêu cầu hội đồng thành viên Tập đoàn làm rõ một số nội dung như làm rõ các thông tin liên quan đến ông Vũ Đình Duy - Thành viên trong Hội đồng thành viên của Vinachem.

Ngoài ra, đoàn cũng kiểm tra việc ban hành và thực hiện quy chế làm việc của Hội đồng thành viên; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng thành viên; Kiểm tra công tác quản lý việc đi nước ngoài, hộ chiếu của các nhân sự trong Hội đồng thành viên Vinachem cũng như công tác quản lý cán bộ tại đây.

L.Bằng