Giá điện ở Việt Nam đã có số lần điều chỉnh nhiều nhất trong giai đoạn 5 năm vừa qua, nhưng đến nay, việc cải cách giá điện đã là một thành công, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định.


Chia sẻ sáng nay, 6/1 tại hội nghị tổng kết của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chia sẻ: "Cải cách giá điện là một thành công của giai đoạn 5 năm vừa qua, dù đây là khoảng thời gian điều chỉnh giá điện nhiều lần nhất từ trước tới nay", Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh đến những chuyển biến lớn trong sức khoẻ tài chính của EVN năm nay. "Giai đoạn trước, các chủ nợ đã từng hỏi thăm sức khoẻ EVN, vì các chỉ tiêu an toàn tài chính đều vi phạm cả, nhưng giờ, sau 5 năm, EVN đã đạt được cân bằng lành mạnh tài chính. 3 năm trước, tưởng như EVN không đứng vững được, giờ thì đã thay đổi", ông nói.

Điều chỉnh giá điện nhiều lần nhất từ trước tới nay
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại hội nghị tổng kết của EVN (ảnh: Phạm Huyền)
 

Theo báo cáo của EVN, năm 2015, hiệu quả kinh doanh điện đã đạt khá. Giá điện bình quân thực hiện được là 1.629,8 đồng/kWh, tăng 12,8 đồng/kWh so với kế hoạch. Tất cả các Tổng công ty điện lực đều vượt chỉ tiêu kế hoạch giá bán điện bình quân từ 11-17 đồng/kWh.

Do vậy, tổng doanh thu bán điện của EVN đạt 233.710 tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm 2014 và hiệu quả doanh thu bán điện đã tăng thêm 1.800 tỷ đồng so với kế hoạch.

Trước đó, cuối năm 2015, do việc điều chỉnh tỷ giá, EVN cho biết sẽ phải đội chi phí sản xuất điện lên tới 12.000 tỷ đồng, trong đó, 2.000 tỷ phải phân bổ vào giá thành trong năm nay do liên quan các khoản phải thanh toán ngay trong năm. 10.000 tỷ đồng còn lại sẽ phân bổ vào giá điện các năm sau.

Lợi nhuận sản xuất kinh doanh điện đã đạt khá. Công ty mẹ EVN và 9 Tổng công ty đạt lợi nhuận cao hơn kế hoạch. EVN đã bảo toàn và phát triển được vốn Nhà nước.

Phạm Huyền