Thay mặt Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, công chức của Ủy ban và 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước thời gian qua, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của cả nước.

Tuy nhiên, hoạt động của Ủy ban cũng còn tồn tại. Một số công việc xử lý còn chậm, trong đó có việc xem xét, quyết định theo thẩm quyền đối với đề nghị của tập đoàn, tổng công ty. Công tác cán bộ còn hạn chế, việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo tại doanh nghiệp được bàn giao từ các Bộ về Ủy ban chưa kịp thời…

Chính phủ xem xét 11 kiến nghị của siêu ủy ban
Ủy ban quản lý vốn chính thức ra mắt ngày 30/9/2018.  Ảnh: Lương Bằng

Bên cạnh đó, các văn bản pháp luật có liên quan còn chưa thống nhất, chưa đồng bộ làm phát sinh vướng mắc. Các bộ ngành, cơ quan còn chưa chủ động phối hợp với Ủy ban trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

“Các tồn tại hạn chế nêu trên cần được Ủy ban và các bộ, ngành, cơ quan liên quan rà soát, rút kinh nghiệm tập trung khắc phục để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ủy ban trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ cũng kết luận 11 đề xuất, kiến nghị của Ủy ban.

 

Việc xác định thẩm quyền quyết định đối với các dự án của tập đoàn, tổng công ty nhà nước; việc chuyển tiếp dự án đầu tư đã được các bộ ngành thẩm định, triển khai trước khi bàn giao cho Ủy ban… Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan tổng hợp vướng mắc, rào cản trong hoạt động đầu tư, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật, và tạo điều kiện thuận lợi cho DN đầu tư sản xuất kinh doanh…

Về công tác cán bộ, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban chủ động làm việc với các bộ ngành liên quan trong việc điều động nhân sự, thực hiện thi tuyển cán bộ công chức vào Ủy ban và thi tuyển, bổ nhiệm kiểm soát viên theo quy định. Trường hợp đặc biệt báo cáo Bộ nội vụ xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ.

Các vấn đề liên quan đến sắp xếp nhà đất; khó khăn vướng mắc của Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc; thoái vốn nhà nước tại Tập đoàn Xăng dầu, Tổng công ty hàng không Việt Nam; hạch toán vốn nhà nước tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn; dự án muối mỏ Kali tại Lào… Thủ tướng cũng giao các đơn vị có liên quan báo cáo, nghiên cứu. Vấn đề nào vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với kiến nghị liên quan đến Giấy phép sản xuất thuốc lá của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, Thủ tướng giao Bộ Công Thương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền bảo đảm đúng quy định pháp luật và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp.

Về cảng Quy Nhơn, Thủ tướng yêu cầu Tổng công ty hàng hải Việt Nam và Công ty CP Cảng Quy Nhơn năm 2019 phải vượt các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và giải quyết tốt đời sống công nhân.

L.Bằng

'Siêu ủy ban', mô hình mới động chạm đến nhiều nơi

'Siêu ủy ban', mô hình mới động chạm đến nhiều nơi

“Có nhiều ý kiến nói rằng từ khi thành lập Ủy ban đến nay gây ra nhiều khó khăn, chậm trễ trong xử lý công việc của các tập đoàn, tổng công ty... Vấn đề này cần được nhìn nhận ở cả hai phía”, ông Nguyễn Văn Bình nói.