Khởi đầu gian nan

Năm 2010, Vĩnh Phúc bước vào xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm rất thấp. Trong tổng số 112 xã, chỉ có 14 xã đạt từ 10-14 tiêu chí chuẩn NTM, 80 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, 18 xã đạt dưới 5 tiêu chí; bình quân mỗi xã đạt 6,6 tiêu chí. Hiệu quả sản xuất nông nghiệp còn thấp, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhân lực khu vực nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn tuy được cải thiện nhưng vẫn còn khó khăn...

Giải quyết từng bước các khó khăn này, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân; đặc biệt, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho ngành nông nghiệp và khu vực nông thôn. Trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động sức dân cùng tham gia Chương trình.

Tiến hành triển khai xây dựng NTM, chỉ trong mấy năm đầu thực hiện, HĐND tỉnh đã ban hành tới 31 Nghị quyết về cơ chế, chính sách đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn, gắn với các nội dung tiêu chí xây dựng NTM. Cùng với đó, UBND tỉnh cũng ban hành 41 Quyết định nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết trên.

Nhờ sự đổi mới, sáng tạo, với nhiều cách làm khác nhau phù hợp với từng địa phương, Vĩnh Phúc đã thu được “trái ngọt” sau 10 năm nỗ lực triển khai thực hiện từng tiêu chí theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm; dễ làm trước, khó làm sau. Đến nay, 4 huyện, thành phố là: Yên Lạc, Vĩnh Yên, Bình Xuyên, Phúc Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ngày 4/12/2019, 3 xã còn lại (trong tổng số 112 xã) được 100% phiếu đồng ý đề nghị UNND tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Vĩnh Phúc, ‘trái ngọt’ 10 năm xây dựng nông thôn mới
Nhà cửa, đường làng khang trang sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới.

Dân tự nguyện đóng góp 635 tỷ đồng

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động được 12.897 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới, trong đó, Trung ương hỗ trợ 101 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 7.800 tỷ đồng, nguồn tín dụng trên 3.200 tỷ đồng, doanh nghiệp đóng góp trên 150 tỷ đồng và người dân đóng góp hơn 635 tỷ đồng.

 

Với nguồn vốn huy động 12.897 tỷ đồng, Vĩnh Phúc đã đầu tư xây mới, nâng cấp hơn 528 km đường từ trung tâm xã đến đường huyện, 724 km đường trục thôn, ngõ xóm, 716 km đường trục chính nội đồng; 100% kênh loại I, II và 97% kênh loại III được kiên cố hóa, trên 300 công trình đầu mối, trạm bơm, hồ đập được đầu tư cải tạo, nâng; xây mới thêm 1.096 phòng học kiên cố.

Đến cuối năm 2019, có 98,2% Trung tâm văn hóa xã và 99,2% nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo quy định; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,11%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 80 triệu đồng/người/năm; 89,3% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Điều đặc biệt là, bên cạnh việc cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM thì những tiêu chí quan trọng nhất đều cán đích ở mức cao, thậm chí cao hơn bình quân cả nước.

Tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh giảm còn 2,11%, thu nhập bình quân đạt gần 40 triệu đồng/người, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt gần 92%, tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch lên đến 98%...

Để có được kết quả này, Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, với nhiều chương trình, đề án, dự án cụ thể nhằm dịch chuyển cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu lao động khu vực nông thôn; xây dựng các vùng chuyên canh, các khu chăn nuôi tập trung với những mô hình liên kết mang lại hiệu quả kinh tế cao, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống của người dân khu vực nông thôn.

Vĩnh Phúc, ‘trái ngọt’ 10 năm xây dựng nông thôn mới

Chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Phúc 10 năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì cho biết, cùng với công tác chỉ đạo, điều hành phải sâu sát, quyết liệt, việc huy động sức dân phải công khai, minh bạch, tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong dân và cần gắn chương trình xây dựng nông thôn mới với quá trình đô thị hóa theo hướng đồng bộ từ quy hoạch đến triển khai thực hiện.

Với những bước đi bài bản và có lộ trình rõ ràng, Vĩnh Phúc đạt mục tiêu có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019, và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2020.

Q.Hiếu