Hiện nay chúng ta đã trở thành một trong 15 quốc gia xuất khẩu nông sản lớn nhất trên thế giới, kim ngạch xuất khẩu luôn đạt khoảng 30 tỷ USD/năm trong vòng suốt 5 năm qua.

Tại buổi "Lễ Tôn vinh Hợp tác xã, Tổ hợp tác tiêu biểu và Nông dân có sáng chế, sáng kiến, năm 2016” nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh các mô hình phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân có các sáng chế, sáng kiến được áp dụng trong sản xuất, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, năm 2016 đánh dấu chặng được tròn 30 năm trên tiến trình đổi mới đất nước trên.

Chính sách đổi mới đã tạo động lực trao quyền tự chủ cho nông dân, có cơ hội phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, cần cù, tự lực cánh sinh, hăng hái sản xuất trước sự cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Từ đó đã góp phần quan trọng đem lại những thành tựu to lớn cho ngành nông nghiệp nói riêng và cho sự phát triển kinh tế của cả nước nói chung.

Việt Nam: Top 15 quốc gia xuất khẩu nông sản nhiều nhất thế giới

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu cho các nông dân có sáng kiến, sáng chế và các hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu biểu năm 2016

30 năm qua sau đổi mới, nông nghiệp nước ta đã không ngừng phát triển, tăng mạnh về quy mô, năng suất, chất lượng. Với chất lượng ngày càng được cải thiện đã đáp ứng dồi dào nhu cầu lương thực thực phẩm cho tiêu dùng trong nước.

"Đặc biệt, hiện nay chúng ta đã trở thành một trong 15 quốc gia xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 30 tỷ USD/năm trong vòng suốt 5 năm qua. Ở nông thôn, thu nhập đời sống của nông dân được cải thiện một bước rõ dệt, nông thôn mới đã và đang trở thành hiện thực với kết cấu hạ tầng ngày càng tiên tiến, xã hội ngày càng hiện đại…", ông Cường nói.

 

Theo ông Cường, thành tựu trên trước hết thuộc về những người nông dân, những tổ hợp tác và những hợp tác xã, lực lượng doanh nhân trong lĩnh vực nông nghiệp… cùng với sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị.

Hiện nay, với khoảng gần 11.000 hợp tác xã, 18 liên minh hợp tác xã, 100.000 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên cả nước cùng 4.000 doanh nghiệp, đây là những tổ chức đại diện cho các hộ nông dân liên kết giữa các chuỗi giá trị từ cung ứng vật tư đầu vào đến quy trình sản xuất, đặc biệt ở hoạt tiêu thụ nông sản.

Ngày nay, trong thời kỳ khoa học công nghệ phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, của hội nhập kinh tế thì nông dân Việt Nam lại tiếp tục chứng minh đức tính cần cù, thông minh vươn lên trên khắp cả nước. Nơi nào cũng xuất hiện tấm gương nông dân miệt mài một nắng hai sương cần cù lao động sáng tạo, mạnh dạn đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ vươn lên làm giàu cho gia đình và cho xã hội.

Trong lao động sản xuất đã xuất hiện những nông dân có sáng chế, sáng kiến có giá trị. Nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác chủ động sáng tạo đi liên kết nông dân với "4 nhà" đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Bộ NN-PTNT quyết định tổ chức lễ tôn vinh Hợp tác xã, Tổ hợp tác tiêu biểu và Nông dân có sáng chế, sáng kiến, năm 2016" nhằm ghi nhận, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng các mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã… Đây là hoạt động có ý nghĩa, góp phần đề cao vị thế vai trò của người nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Thúc đẩy xây dựng một đội ngũ nông dân chuyên nghiệp vừa giỏi về kiến thức , say mê sáng tạo, vừa có kiến thức về thị trường hội nhập quốc tế, giỏi về quản lý nông trại, có tính kỷ luật cao…, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chia sẻ.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã trao tặng danh hiệu cho 51 HTX, Tổ hợp tác tiêu biểu cùng

17 nông dân có sáng chế, sáng kiến, cải tiến về công nghệ, kỹ thuật, máy móc, thiết bị, công cụ đã được ứng dụng rộng rãi vào sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm thuộc ngành NN-PTNT mang lại hiệu quả cao hơn so với trước đó.

Bài viết có sự hợp tác của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

B.H