Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vừa có báo cáo thẩm tra tình hình triển khai thực hiện Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai).

Lý do có tiền nhưng chưa làm cao tốc Bắc-Nam, sân bay Long Thành

Báo cáo Quốc hội xây dựng sân bay 16 tỷ USD rộng 5.000 ha nhất Việt Nam

Đối với việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Ủy ban Kinh tế cho biết: Ngày 2/6/2018, Chủ đầu tư dự án là Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã ký hợp đồng với tư vấn về việc thực hiện gói thầu tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1.

Theo kế hoạch, đến tháng 7/2019, tư vấn sẽ hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được lập song song với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án và sẽ được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt trước khi trình báo cáo nghiên cứu khả thi cho Hội đồng thẩm định Nhà nước.

Sân bay Long Thành: Ủy ban Quốc hội phê tiến độ quá chậm
Tiến độ sân bay Long Thành quá chậm.

Theo báo cáo của Chính phủ thì hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 dự kiến sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10/2019. Nếu được Quốc hội thông qua, báo cáo NCKT sẽ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 12/2019.

Ủy ban Kinh tế nhận xét: Chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã được Quốc hội thông qua từ tháng 6/2015, tuy nhiên, đến thời điểm 2/6/2018 mới ký hợp đồng với tư vấn về việc thực hiện gói thầu tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 là quá chậm, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện chung của Dự án.

Do vậy, Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ cần phân tích làm rõ nguyên nhân, tác động và giải pháp khắc phục.

Đối với hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1, Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ cân nhắc tính chất phức tạp của hồ sơ báo cáo để đề xuất với Quốc hội quyết định xem xét trong một hay hai kỳ họp để bảo đảm thời điểm Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 12/2019.

 

Đối với việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Ủy ban Kinh tế đánh giá: Mặc dù UBND tỉnh Đồng Nai đã chủ động vào cuộc nhưng việc thẩm định và phê duyệt báo cáo NCKT Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng HKQT Long Thành còn khá chậm.

Sau 1 năm kể từ khi Quốc hội có Nghị quyết số 53/2017/QH14 theo đề nghị của Chính phủ nhưng đến nay Dự án vẫn chưa được quyết định đầu tư.

“Việc chậm tiến độ của Dự án thành phần này có thể ảnh hưởng lớn đến tiến độ Dự án đầu tư giai đoạn 1 của Cảng HKQT Long Thành và ảnh hưởng lớn đến sinh kế của người dân do việc thực hiện các quyền sử dụng đất bị hạn chế”, theo Ủy ban Kinh tế.

Nguyên nhân khách quan, theo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, là do chính sách, pháp luật quy định về nội dung này chưa đầy đủ và đồng bộ, việc lần đầu tiên một dự án giải phóng mặt bằng phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi là chưa có tiền lệ. Đây là dự án lớn, liên quan đến cuộc sống của nhiều hộ gia đình, cá nhân và cần sự phối hợp của nhiều cơ quan.

Nguyên nhân chủ quan là chất lượng của hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần về giải phóng mặt bằng chưa bảo đảm, chưa được xây dựng, chuẩn bị một cách kỹ lưỡng dẫn đến phải bổ sung nhiều lần theo yêu cầu của cơ quan thẩm định.

Bên cạnh đó, sự phối hợp của các Bộ, ngành trong hướng dẫn trả lời các vướng mắc của địa phương chưa chặt chẽ làm kéo dài thời gian hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi,...

Để thúc đẩy tiến độ Dự án, khắc phục các tồn tại, hạn chế, Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường trách nhiệm, sớm hoàn thiện nội dung báo cáo thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bảo đảm tiến độ theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội.

Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị Chính phủ làm rõ sự khác biệt về số liệu diện tích thu hồi đất Dự án và tổng mức đầu tư trong báo cáo của Chính phủ so với Nghị quyết của Quốc hội. Theo Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 thì diện tích đất phân khu III của khu tái định cư Bình Sơn là 97 ha, tổng mức đầu tư Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 22.938 tỷ đồng, trong khi, theo báo cáo của Chính phủ thì diện tích này là 81,86 ha, tổng mức đầu tư Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 22.856 tỷ đồng.

Báo cáo Quốc hội xây dựng sân bay 16 tỷ USD rộng 5.000 ha nhất Việt Nam

Báo cáo Quốc hội xây dựng sân bay 16 tỷ USD rộng 5.000 ha nhất Việt Nam

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể vừa có văn bản báo cáo Quốc hội về tiến độ đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Lương Bằng