Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, cần phân tích sâu hơn, kỹ hơn về nguyên nhân của những hạn chế như: nhiều doanh nghiệp Nhà nước chậm cổ phần hóa, sắp xếp theo như các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tiến độ đề ra; nhiều tiến độ, dự án yếu kém chậm được xử lý, kết quả chưa thực chất. 

DNNN,cổ phần hoá
Đồng chí Nguyễn Văn Bình

Nhấn mạnh về điều này, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã lưu ý, tại Hội nghị Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương để tổng kết công tác năm 2019 và bàn về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước đã nêu một số hạn chế như: “Kinh tế nhà nước, nhất là doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả còn thấp, đang gặp nhiều khó khăn, ách tắc như giải ngân vốn đầu tư công, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước còn chậm; việc xử lý các dự án thua lỗ, chậm tiến độ, các ngân hàng thương mại yếu kém còn nhiều vướng mắc, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra…

Về nhiệm vụ 2020, đồng chí Nguyễn Văn Bình cho rằng cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp.

 

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, chuẩn bị, tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, Chiến lược 10 năm 2021 - 2023. Vì vậy. cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty quyết liệt thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5, khoá XII “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, ngân hàng theo Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu của giai đoạn 2016 - 2020” của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án, công trình đầu tư nhà nước; tiếp tục xử lý có hiệu quả, dứt điểm các dự án kém hiệu quả, thua lỗ. 

Đánh giá về kết quả 2019, đồng chí Nguyễn Văn Bình cho rằng, có thể nói, năm 2019 là năm các doanh nghiệp trong Khối vẫn gặp rất nhiều khó khăn như về cơ chế, chính sách, giá cả, thị trường, thời tiết; một số đơn vị đặc biệt khó khăn do phải tập trung xử lý những sai phạm đã có từ nhiều năm trước.

Vượt qua thách thức khó khăn, các DN vẫn thực hiện rất tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh năm 2019. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản, với mức độ tăng trưởng cao so với năm 2018.

Tổng doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 1,73 triệu tỷ đồng, tăng 6,1%; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị trong Khối ước đạt trên 157,6 nghìn tỷ đồng, tăng 3,7%; nộp ngân sách toàn Khối ước đạt: 258,2 nghìn tỷ đồng. Có 16/30 (tỷ lệ 53,33%) doanh nghiệp và ngân hàng trong Khối có lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng; 8/30 (tỷ lệ 26,67%) đơn vị trong Khối nộp ngân sách nhà nước trên 5.000 tỷ đồng. 

Hoài Nam