Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Ninh Thuận liên quan đến dự án Khu liên hợp luyện cán thép Cà Ná, Thủ tướng Chính phủ kết luận “chưa có ý kiến về dự án này”.

Dính vào thép Cà Ná, đại gia Lê Phước Vũ Hoa Sen mất ngàn tỷ
Đại gia Lê Phước Vũ giấu 1.100 tỷ ở đâu?
Đại gia Lê Phước Vũ rớt hạng người giàu
 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cụ thể tình hình, khả năng dư thừa thép của thế giới và thị trường Việt Nam. Bộ Công thương, Bộ Khoa học đánh giá công nghệ, thiết bị của nhà máy, đảm bảo chắc chắn không gây ô nhiễm môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với tỉnh Ninh Thuận đánh giá tác động môi trường kỹ lưỡng, thận trọng, quy định chế tài nghiêm khắc nhất để bảo vệ môi trường. Bộ Công thương tổ chức lấy ý kiến các nhà khoa học về dự án này.

Thủ tướng, siêu dự án thép, đại gia Lê Phước Vũ, Hoa Sen, Cà Ná, Ninh Thuận, dự án tỷ đô, bỏ hoang, nông dân, nhà máy thép, Tôn Hoa Sen

Sau khi xem xét cụ thể báo cáo của các bộ, Thủ tướng sẽ có quyết định chính thức.

Dự án Khu liên hợp cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận có tổng vốn đầu tư 10,6 tỷ USD, công suất 16 triệu tấn mỗi năm đang được dư luận rất quan tâm.

(Theo ANTT)