Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và giải quyết trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Giảm thủ tục hành chính, tăng hiệu quả kinh doanh

 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, giải quyết việc chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh nghị định của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, giao Thanh Tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp để kịp thời giải quyết các phản ánh, kiện nghị của doanh nghiệp về việc vẫn còn có quá nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra trong cùng một năm, tạo điều kiện hỗ trợ, phát triển và bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp. 

Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước rà soát để sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi các quy định trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, kiểm toán, không để xảy ra sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán gây phiền hàn, khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2017.

Văn bản chỉ đạo này được đưa ra ngay trước thềm cuộc gặp Thủ tướng với DN vào ngày mai 17/5. Được biết, trong bản tập hợp ý kiến DN chuẩn bị cho cuộc gặp, rất nhiều ý kiến phản ánh về việc nhiều địa phương vẫn chưa thực hiện đúng yêu cầu thanh tra, kiểm tra một lần một năm như Nghị quyết 35 đã đề ra. Có doanh nghiệp phản ánh một năm phải tiếp 6-7 đoàn thanh tra, kiểm toán, thậm chí trên 10 đoàn, chưa kể các đợt kiểm tra không chính thức.

D.Anh