Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, năm 2020, chỉ số PCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) của tỉnh Tây Ninh xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - giảm 2,89 điểm và giảm 9 bậc so với năm 2019. Chỉ số PAPI (Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh) xếp hạng thứ 51/63 - giảm 1,04 điểm và giảm 10 bậc so với năm 2019, xếp vào nhóm thấp nhất gồm 15 tỉnh, thành phố.

Tây Ninh ghi dấu ấn tượng với chỉ số ICT Index (Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT - truyền thông Việt Nam) tăng 16 bậc so với năm 2019, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây cũng là lần đầu tiên Tây Ninh được lên top 10 của bảng xếp hạng này.

Tây Ninh quyết đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh. Nguồn: báo Tây Ninh

Trước thứ hạng PCI, PAPI vẫn còn khiêm tốn so với các tỉnh, thành khác trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ, Tây Ninh xác định nâng cao điểm số, cải thiện vị trí xếp hạng của tỉnh đối với các chỉ số trên. Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh định hướng chỉ số PCI thuộc nhóm Tốt; chỉ số PAPI thuộc nhóm Trung bình cao; chỉ số ICT Index thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

 

Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh Tây Ninh hướng đến tập trung cải thiện các lĩnh vực trong nhóm đạt điểm thấp nhất; nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tư pháp, bảo hiểm y tế; dịch vụ khám chữa bệnh, giáo dục, cung cấp điện, nước, giải quyết việc làm, an ninh trật tự, khiếu nại, tố cáo…

Theo đại diện các sở ban, ngành, huyện, thành phố cũng góp ý tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; Đẩy mạnh tiến độ các công trình lưới điện trọng điểm; Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả…

Ông Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo văn phòng UBND tỉnh, cơ quan chủ trì xây dựng Đề án nâng cao điểm số, cải thiện vị trí xếp hạng PCI, PAPI và ICT Index, tiếp thu các ý kiến góp ý, sớm hoàn thiện đề án, trình lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh các đơn vị cần xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số tại các địa phương, đơn vị.

 Về thu hút đầu tư, Tây Ninh là một trong số các tỉnh có tỉ lệ thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) cao, với 350 dự án có tổng vốn đăng ký hơn 7,7 tỉ USD. Tính tới năm 2020, tỉnh Tây Ninh đã có hơn 550 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký gần 78.000 tỉ đồng.

Về cải cách hành chính, Tây Ninh đang là một trong những tỉnh có tỉ lệ ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cao trên cả nước. Tỉnh phấn đấu 100% thủ tục hành chính (TTHC) được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 50% TTHC được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia vào năm 2025.

D.A