Dự án “Huy động nguồn lực văn hóa và sự tham gia của giới trẻ để đưa Hà Nội trở thành Kinh đô sáng tạo” vừa được ký kết giữa Liên Hiệp Quốc (3 tổ chức UNESCO, UNIDO và UN Habitat) và Tập đoàn Sovico sáng 23/9.

Sự hợp tác này nhằm hỗ trợ Hà Nội trở thành Thành phố Sáng tạo do UNESCO công nhận. Điều này được thực hiện thông qua các hoạt động bảo tồn, phục hồi các di sản văn hóa và làng nghề; đồng thời hỗ trợ các không gian sáng tạo để nuôi dưỡng các tài năng trẻ của Hà Nội.

Tạo không gian sáng tạo cho giới trẻ, doanh nhân trẻ Hà Nội
Đây là dấu mốc cho mối quan hệ hợp tác chiến lược tiên phong của một tập đoàn Việt Nam với LHQ nhằm nỗ lực đóng góp cho việc thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG).

Các tài năng sáng tạo và các doanh nhân trẻ của Việt Nam, đặc biệt là những người sống ở TP. Hà Nội, sẽ là những người được hưởng thụ trực tiếp từ dự án. Họ sẽ được trao quyền, được hỗ trợ trong một môi trường thuận lợi, được trao cơ hội và tham gia các chương trình nâng cao năng lực để tạo ra và thúc đẩy các sáng kiến xuất phát từ văn hóa.

Dự án ưu tiên các tài năng trẻ tuổi của Việt Nam với những giải pháp sáng tạo trong việc bảo vệ, khôi phục và phát huy các di sản văn hóa độc đáo của TP, bao gồm các di sản vật thể và phi vật thể.

 

Một số hoạt động cụ thể sẽ được thực hiện trong khuôn khổ dự án, như tổ chức cuộc thi ảnh về Hà Nội - Thành phố Thiết kế Sáng tạo.

Dự án cũng phối hợp với Hanoia tổ chức một cuộc thi thiết kế sản phẩm đương đại mang tính ứng dụng cao có hàm lượng công nghệ, lấy cảm hứng từ di sản văn hóa và sử dụng chất liệu truyền thống. Các mẫu dự thi được chọn sẽ được chuyên gia/nhà thiết kế quốc tế hướng dẫn để hoàn thiện sản phẩm mẫu và kết nối thương mại hóa sản phẩm.

Hỗ trợ giới trẻ tham gia xây dựng tầm nhìn chiến lược và kế hoạch hành động cho Hà Nội - Kinh đô Sáng tạo, tổ chức đối thoại chính sách, gặp gỡ đối tác công tư (PPP) với lãnh đạo Hà Nội và các bên có liên quan cùng nhiều hoạt động khác.

Thông qua những hoạt động như vậy, dự án hy vọng sẽ giúp tăng khả năng cạnh tranh, năng suất, cơ hội việc làm và tăng trưởng kinh tế bền vững không chỉ của Hà Nội mà còn của cả Việt Nam trong dài hạn, đồng thời thúc đẩy hội nhập xã hội, phát huy các giá trị xã hội, quảng bá văn hóa và sự tham gia của người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Ng.Hà