Cụ thể, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2019 ước tính tăng 6,79% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng trưởng của quý I/2018 (Quý I năm 2018 tăng 7,45%).

Dù vậy, GDP quý I/2019 vẫn cao hơn khá nhiều mức tăng trưởng quý I các năm 2011-2017. Tăng trưởng GDP quý I năm 2011 chỉ 5,9%; năm 2012 tăng 4,75%; năm 2013 tăng 4,76%; năm 2014 tăng 5,06%; năm 2015 tăng 6,12%; năm 2016 tăng 5,48%; năm 2017 tăng 5,15%.

Tăng trưởng quý I giảm tốc so với cùng kỳ 2018
Tăng trưởng có dấu hiệu giảm tốc.
 

Riêng mức tăng giá tiêu dùng (CPI) những tháng đầu năm 2019, Tổng cục Thống kê cho hay CPI bình quân quý I/2019 tăng 2,63% so với bình quân cùng kỳ năm 2018, đây là mức tăng bình quân quý I thấp nhất trong 3 năm trở lại đây. 

Việc tăng giá điện vào ngày 21/3 chưa được tính toán vào CPI của tháng 3 do thời gian thu thập số liệu tính CPI của Tổng cục Thống kê là trước ngày 20 hàng tháng.

“Tổng sản phẩm trong nước quý I/2019 đạt mức tăng trưởng khá 6,79%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát thấp nhất trong 3 năm 2017-2019. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm có xu hướng giảm dần. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Năng lực sản xuất của nền kinh tế mở rộng, tạo đà cho kinh tế nước ta phát triển trong những quý tiếp theo”, Tổng cục Thống kê đánh giá chung.

L.Bằng