10 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Ninh đạt 93,2% so với dự toán, bằng 81% kịch bản thu cả năm, tăng 16% cùng kỳ. Toàn tỉnh đang tích cực triển khai các giải pháp, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Cụ thể, đến hết tháng 10/2018 tổng thu ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Ninh đạt 33.891 tỷ đồng. Trong đó, thu XNK đạt 8.550 tỷ đồng, đạt 142,5% dự toán, bằng 80,8% kịch bản thu, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2017; thu nội địa đạt 25.340 tỷ đồng, đạt 83,5% dự toán, bằng 81,1% kịch bản thu, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017.

10 tháng đầu năm 2018, Quảng Ninh ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, môi trường đầu tư hấp dẫn, thu hút nhiều nhà đầu tư tiềm năng.  Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,1%, cao nhất so với cùng kỳ 6 năm gần đây. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 8,81% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đều duy trì ổn định, có tăng trưởng nhẹ; sản lượng lương thực tăng 9,2% CK; chăn nuôi phát triển cả về lượng và chất; trồng rừng đảm bảo đúng kế hoạch, công tác bảo vệ, chăm sóc, quản lý, vận chuyển, kinh doanh được quan tâm tốt.

Khu vực thương mại dịch vụ tăng trưởng cao, tập trung vào thương mại nội địa với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 72 nghìn tỷ đồng, tăng 19,8% CK. Chỉ số giá (CPI) tăng 2,63% so với bình quân cùng kỳ.

Quảng Ninh: tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 33.891 tỷ đồng
 

Khách du lịch đến với Quảng Ninh đạt 10,7 lượt khách, tăng 26%, trong đó khách quốc tế tăng 19% CK; doanh thu từ khách du lịch đạt 19,3 nghìn tỷ đồng, tăng 28% CK.

Môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tiế tục được cải thiện. Trong 10 tháng, UBND tỉnh đã cấp mới, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 43 dự án có vốn đầu tư trong và ngoài nước với tổng mức đầu tư đăng ký là 15,331 tỷ đồng, tăng 11% CK. 10 tháng có thêm 2.106 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh lên con số 17.226 với tổng vốn đăng ký là 165.144 tỷ đồng.

Năm 2018, Trung ương giao Quảng Ninh thu 35.438 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương 23.020 tỷ đồng. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đồng thời để đảm bảo nguồn lực cho nhu cầu đầu tư phát triển, UBND tỉnh đã thống nhất, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 về dự toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương năm 2018. Trong đó giao dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh là 36.360 tỷ đồng, tăng 3% so với dự toán Bộ Tài chính giao (thuế XNK 6.000 tỷ đồng; thu nội địa 30.360 tỷ đồng).

Mới đây, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo toàn tỉnh tích cực trong 2 tháng còn lại của năm để hoàn thành 11 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực thu ngân sách. Các cấp, các ngành chủ động, linh hoạt trong điều hành thu, chi ngân sách; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành thu, chi ngân sách từ tỉnh đến cơ sở; tạo chuyển biến rõ nét trong tăng thu ngân sách, nhất là đối với những chỉ tiêu thu chưa đạt tiến độ thu theo dự toán; tăng cường kiểm tra, thanh tra thuế, chống thất thu ngân sách…

Diệu An