Ngày 01/12, Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW đã làm việc với Bộ NN-PTNT phục vụ tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tại buổi làm việc, ông Trần Tuấn Anh - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết, nhận định, sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nông nghiệp, nông thôn nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa to lớn, bao trùm, toàn diện, nhiều mặt, phát triển ngang bằng và vượt các nước trong khu vực ASEAN. Góp phần vào thành tựu đó có phần đóng góp quan trọng từ kết quả thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo ông, thời gian qua, nhất là từ năm 2020 đến nay, dù chịu nhiều tác động của dịch Covid-19, nhưng nhiều chỉ tiêu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã và vẫn duy trì được sự phát triển mạnh mẽ. Giai đoạn 2008-2020, nông nghiệp nước ta duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao (2,94%/năm) và phát triển khá toàn diện, chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện hơn.

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng trưởng 8,17%/năm, cán cân thương mại liên tục xuất siêu, nông sản Việt Nam có mặt trên 196 quốc gia và vùng lãnh thổ, đưa Việt Nam thành một trong những cường quốc nông sản; bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, giảm nghèo bền vững.

Phát triển mạnh mẽ, Việt Nam thành cường quốc nông sản
Ông Trần Tuấn Anh tại buổi làm việc với Bộ NN-PTNT về Nghị quyết 26-NQ/TW (ảnh: Thành Trung)

Bộ mặt nông thôn thay đổi, có nhiều khởi sắc, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao. Thu nhập bình quân ở nông thôn tăng nhanh hơn đô thị, từ 12,8 triệu đồng/người/năm 2010 lên trên 42 triệu đồng/người năm 2020, vượt mục tiêu đề ra; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm nhanh.

Ông cũng chỉ ra, khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế. Tăng trưởng nông nghiệp có xu hướng chậm lại, chưa bền vững; nhiều vật tư đầu vào sản xuất phụ thuộc vào thị trường nhập khẩu. Công nghiệp chế biến phát triển chậm, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị còn hạn chế, thị trường chưa vững chắc. Thu nhập ở nông thôn còn thấp, chênh lệnh vùng miền, giữa nông thôn và đô thị còn cao…

Trước bối cảnh và yêu cầu mới với nhiều biến đổi vừa tạo ra những thuận lợi mới, cơ hội mới nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, khó khăn mới cho cả ba vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở nước ta, ông Trần Tuấn Anh khẳng định.

 

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan, khẳng định, nông nghiệp là một ngành thiết yếu, thước đo mức độ bền vững của nền kinh tế. Vì vậy, trên cơ sở tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW, trong bối cảnh thế giới đang phát triển theo hướng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp số, Việt Nam phải thực hiện các cam kết trong hội nhập về thương mại, môi trường...; sự chuyển dịch lao động về khu vực nông thôn do ảnh hưởng từ đại dịch covid-19.

Ngành nông nghiệp nông thôn tiến hành tổng kết, tham mưu xây dựng nghị quyết với cách tiếp cận mới, phù hợp với Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ trưởng Hoan nhấn mạnh.

Tại buổi nghị, kết quả thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và một số những vướng mắc tại một số địa phương được đưa ra thảo luận. Đồng thời xác định thời gian tới sẽ đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển nông nghiệp hàng hoá tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Cùng với đó là thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ làm đột phá để phát triển nông nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu…

Theo ông Trần Tuấn Anh, sau hơn 13 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, bao trùm cả ba lĩnh vực, có ý nghĩa to lớn. Tuy nhiên, chúng ta đang đứng trước những thách thức rất lớn như: biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, cạnh tranh, hội nhập quốc tế và những khó khăn tồn tại trong nội tại.

Ông đề nghị Bộ NN-PTNT căn cứ các ý kiến tại hội nghị, tiếp tục bổ sung, tham gia xây dựng Báo cáo Tổng kết; Ban Chỉ đạo tiếp thu cao nhất các ý kiến đóng góp để xây dựng Báo cáo tổng kết đảm bảo chất lượng trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét ban hành Nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, mở ra một thời kỳ mới trong sự nghiệp chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là nông dân và phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta trong thời kỳ mới.

T.An

Trụ đỡ vững qua sóng lớn, 'mùa vàng' tỷ USD lại về

Trụ đỡ vững qua sóng lớn, 'mùa vàng' tỷ USD lại về

Là trụ đỡ vững vàng khi nền kinh tế chao đảo, xuất khẩu nông sản Việt tiếp đà tăng trưởng mạnh. DN đang tận dụng thời gian vàng cuối năm để chốt sổ thu về tỷ USD.