môi trường kinh doanh,giấy phép con,điều kiện kinh doanh,thủ tục hành chính
môi trường kinh doanh,giấy phép con,điều kiện kinh doanh,thủ tục hành chính

Năm 2018, công cuộc cải cách thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được phát động với những hành động thiết thực. Người đứng đầu Chính phủ đã thể hiện quyết tâm xây dựng một “Chính phủ kiến tạo”, thì dưới bắt đầu nóng theo. Hàng loạt bộ ngành như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông,... đã đưa ra các tuyên bố cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

Nhưng để việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh được thực chất, thì còn nhiều việc phải làm. Dư địa cho cuộc cách mạng này vẫn còn rất lớn, đòi hỏi ngọn lửa cải cách luôn được duy trì và “hâm nóng”. Có như vậy, mục tiêu môi trường kinh doanh Việt Nam lọt top 4 ASEAN mới trở thành hiện thực. 

môi trường kinh doanh,giấy phép con,điều kiện kinh doanh,thủ tục hành chính
 
môi trường kinh doanh,giấy phép con,điều kiện kinh doanh,thủ tục hành chính
môi trường kinh doanh,giấy phép con,điều kiện kinh doanh,thủ tục hành chính
môi trường kinh doanh,giấy phép con,điều kiện kinh doanh,thủ tục hành chính
môi trường kinh doanh,giấy phép con,điều kiện kinh doanh,thủ tục hành chính

Ban Kinh doanh - Thiết kế: Phạm Luyện