Đẩy mạnh 3 khâu đột phá chiến lược

Thời gian qua, thành phố Móng Cái đã tập trung phát triển kinh tế gắn với đẩy mạnh thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược: phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực.

Trong đó thành phố ưu tiên đầu tư hoàn thành và đưa vào hoạt động một số dự án động lực như Cảng ICD Thành Đạt và Cầu phao Km3+4; Đường dẫn cầu Bắc Luân II; Khu kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty CP Xuất nhập khẩu quốc tế Tân Đại Dương...Hệ thống kết cấu hạ tầng của thành phố từng bước được đầu tư hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhằm xây dựng một nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và tổ chức làm thước đo sự phát triển, Móng Cái triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Móng Cái đẩy mạnh 3 khâu đột phá chiến lược, thu hút đầu tư

Trong việc cải cách thể chế, thành phố chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng, ban hành văn bản hành chính, văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền; tổ chức tốt việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh và Trung ương, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thành phố triển khai theo hướng giảm thiểu, tiết kiệm thời gian, chi phí ở mức tối thiểu cho người dân...Hiện 274/304 TTHC của thành phố được thực hiện cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 (chiếm 90,1%).

 

Đối với công tác phát triển nguồn nhân lực, thành phố đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, từng bước đáp ứng nhu cầu của thành phố và Khu KTCK. Tập trung hoàn thiện Đề án Quy hoạch phát triển nhân lực Khu KTCK Móng Cái đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trình Tỉnh phê duyệt; quan tâm đào tạo và đào tạo lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thu hút đầu tư, tạo đột phá phát triển

Với đường hướng đúng đắn, Móng Cái đã có sự phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi căn bản bộ mặt kinh tế - xã hội, cơ cấu kinh tế thành phố chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thương mại - du lịch - dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có bước tăng trưởng nhanh.Kết thúc năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố đã có sự bứt phá, đạt 2.438,944 tỷ đồng, tăng 29,3% so cùng kỳ 2017, trong đó thu nội địa đạt 1.117,6 tỷ đồng, tăng 12,3% so cùng kỳ. Tổng khách du lịch đến Móng Cái năm 2018 đạt 2,7 triệu lượt người, đạt 108%.

Tạo đột phát cho sự phát triển, thành phố đa dạng các hình thức huy động vốn theo hướng giảm tỷ trọng đầu tư từ ngân sách, tăng hiệu quả đầu tư công; tập trung thu hút vốn FDI; hợp tác công - tư (PPP) trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng, trọng tâm là các công trình động lực. Thành phố tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trọng tâm, dự án trọng điểm về thương mại, dịch vụ, du lịch... Hiện trên địa bàn thành phố có 19 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký trên 590 triệu USD.

Thành phố tập trung thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI); đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo luôn công khai, tăng cường minh bạch, nâng cao tính cạnh tranh, công bằng trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, phấn đấu giảm tối đa chi phí về thời gian và tài chính cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi đến đầu tư kinh doanh tại Móng Cái. Đến thời điểm này, các nhà đầu tư chiến lược như đoàn Vingroup, Sun Group, FLC, Ecopar, T&T… đã đến nghiên cứu, tìm hiểu và đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố với tổng số tiền đầu tư trên 10.000 tỷ đồng.

Thời gian tới, Móng Cái tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư các ngành nghề dịch vụ chất lượng cao, dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp, lĩnh vực thương mại dịch vụ, phát triển đô thị, nông nghiệp kỹ thuật cao; xây dựng hệ thống quảng bá, giới thiệu tiềm năng của thành phố; xây dựng khu đô thị thông minh, từng bước hướng tới xây dựng thành phố thông minh. Thành phố phấn đấu từ nay đến năm 2020 thu hút trên 500 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, trên 20.000 tỷ đồng vốn đầu tư từ các doanh nghiệp trong nước.

N.Hân