Thông tin mới, dân đầu tư Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong quan tâm

17:20 | 15/05/2018

Chính phủ vừa có báo cáo đề cập đến kế hoạch triển khai thi hành Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong sau khi được Quốc hội thông qua.

Theo báo cáo của Chính phủ, ngày 18/4 tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ và 3 địa phương đã báo cáo tương đối toàn diện về Kế hoạch triển khai thi hành Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban chỉ đạo đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch triển khai thi hành luật, trong đó có phân công các phó trưởng ban và các thành viên Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và thực hiện các nội dung liên quan đến triển khai thi hành luật.

Đặc khu,Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt,vân đồn,Phú Quốc,Bắc Vân Phong
Đặc khu kinh tế Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong đang trên đường băng.

Theo dự thảo luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành và cơ quan liên quan cần ban hành hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn các điều khoản của Luật. Cụ thể, Chính phủ ban hành 1 Nghị định hướng dẫn 18 điều khoản của luật, Thủ tướng ban hành 1 quyết định quy định 1 điều khoản của luật.  Còn các bộ, ngành cơ quan liên quan ban hành các văn bản, thông tư hướng dẫn.

Đối với các Đề án và dự thảo Nghị quyết thành lập 3 đặc khu, tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 18/4, Thủ tướng đã giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến thẩm định của các thành viên Ban chỉ đạo, hoàn thiện Đề án để Hội đồng thẩm định xem xét cho ý kiến trong tháng 5/2018. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định để kịp trình Quốc hội cho ý kiến về các đề án tại kỳ hợp thứ 5.

Ngoài ra, trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua các đề án, dự thảo Nghị quyết thành lập đặc khu và các đề án; dự thảo nghị quyết liên quan thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính thuộc các huyện Vân Đồn, Vạn Ninh, Phú Quốc khi thành lập 3 đặc khu tại kỳ hợp thứ 6 (tháng 10/2018).

Chính phủ cũng đã giao các cơ quan thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thành lập bộ máy chính quyền địa phương ở đặc khu.

 

Cụ thể, đối với xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân đặc khu, hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân đặc khu, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chủ trì, trình Chính phủ trong tháng 9/2018. Sau đó trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành cùng Đề án thành lập các đặc khu.

Bộ Nội vụ cũng chủ trì xây dựng Đề án bầu cử hội đồng nhân dân đặc khu trình Chính phủ vào tháng 9/2018.

Đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp tại đặc khu, Ban chỉ đạo đã đề nghị Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao triển khai nghiên cứu và xây dựng ké hoạch triển khai thi hành các quy định của luật có liên quan đến các cơ quan này.

L.Bằng

'Đại gia' mang tiền đến nơi sắp thành đặc khu buôn đất: Sẽ đối mặt 3 rủi ro

'Đại gia' mang tiền đến nơi sắp thành đặc khu buôn đất: Sẽ đối mặt 3 rủi ro

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, giá đất tăng vọt, nhà đầu tư quay cuồng vào vòng xoáy sốt đất có thể sẽ gặp những rủi ro...

Bỏ công ty ở Ba Lan, về Việt Nam... buôn đất 'đặc khu', kiếm ngàn tỷ

Bỏ công ty ở Ba Lan, về Việt Nam... buôn đất 'đặc khu', kiếm ngàn tỷ

Sang Ba Lan làm nghiên cứu sinh, rồi ở lại, kinh doanh từ 20 năm trước, nay đã có một vài cửa hàng lớn ở Warszawa, nhưng ông A.V đã mang phần lớn vốn đầu tư về Việt Nam, chủ yếu... buôn đất.

Trường hợp đặc biệt được thuê đất đặc khu tới 99 năm

Trường hợp đặc biệt được thuê đất đặc khu tới 99 năm

Dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt tiếp tục đưa ra phương án cho thuê đất tối đa 99 năm, nhưng có “chỉnh lý” lại là chỉ áp dụng trong "trường hợp đặc biệt" và phải được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Đặc khu kinh tế: Vân Đồn 4 tỷ USD, Bắc Vân Phong 2 tỷ USD

Đặc khu kinh tế: Vân Đồn 4 tỷ USD, Bắc Vân Phong 2 tỷ USD

Ước tính, tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn sẽ tăng lượng đóng góp lên tới 1,9 tỷ USD về thuế và phí, 2,1 tỷ USD từ các nguồn thu từ đất

Bộ Tài chính không muốn ưu đãi quá cao cho đặc khu kinh tế

Bộ Tài chính không muốn ưu đãi quá cao cho đặc khu kinh tế

Bộ Tài chính bày tỏ không đồng tình với nhiều cơ chế đặc biệt cho đặc khu kinh tế và đề nghị ban soạn thảo loại bỏ các cơ chế đặc biệt này.

 
 
  •  
  •  
0 bình luận