Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu GTT.

Theo đó, toàn bộ hơn 43,5 triệu cổ phiếu GTT của CTCP Thuận Thảo sẽ bị hủy niêm yết từ 30/5/2016. Ngày giao dịch cuối cùng 27/5/2016.

 

Lý do: Tổng lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2015 trên BCTC kiểm toán năm 2015 là -621,5 tỷ đồng, vượt qua vốn điều lệ thực góp của công ty (435,03 tỷ đồng). Theo quy định cổ phiếu GTT sẽ bị hủy niêm yết.

Lỗ hơn 400 tỷ, đại gia Thuận Thảo bật bãi

Ngày 27/5/2016 sẽ là ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu GTT.

Đáng chú ý, trước đó, cổ phiếu GTT đã bị đưa vào diện bị kiểm soát và tạm ngừng giao dịch từ 17/3/2016 do LNST 2 năm liên tiếp 2014 và 2015 đều là số âm. Tuy nhiên, cổ phiếu này đã được giao dịch trở lại từ 19/4/2016.

Ngay sau đó, Thuận Thảo đã đề nghị một đơn vị kiểm toán xem xét và phát hành lại BCTC độc lập thay thế toàn phần báo cáo tài chính kiểm toán có ý kiến ngoại trừ. Tuy nhiên, theo BCTC mới này, thay vì số lỗ 121,3 tỷ đồng ban đầu, thì Thuận Thảo công bố mức lỗ chính thức lên đến 438,8 tỷ đồng, nâng mức lỗ lũy kế lên 621,5 tỷ đồng, vượt xa vốn điều lệ thực góp. Đây cũng là nguyên nhân đưa cổ phiếu GTT vào diện bị hủy niêm yết bắt buộc.

Theo Trí thức trẻ