Khu đô thị Đại học Phố Hiến được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án từ năm 2009 với mục tiêu xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục đại học cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội.

Thiếu vốn trầm trọng: Khu đô thị đại học 10 năm hoang vắng
Sau 10 năm, khu đô thị đại học Phố Hiến vẫn còn dang dở.

Khi được phê duyệt, kinh phí dự kiến thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật dùng chung cho Khu Đại học là khoảng 4.280 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư được tính toán với các khoản thu từ việc đấu giá quyền sử dụng đất khoảng 300ha (dự tính khoảng 4.800 tỷ đồng); vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp (khoảng 730 tỷ đồng).

Tuy nhiên, trên thực tế, việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu Đại học Phố Hiến gặp nhiều khó khăn. Đến thời điểm này, Khu đại học Phố Hiến đã có 2 trường đại học đi vào hoạt động là Trường đại học Chu Văn An và Đại học Thủy lợi. Nhưng sau đó, Cơ sở mới của Đại học Thủy Lợi tại Hưng Yên có vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng đành rút lui do hạ tầng chưa hoàn thiện.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hưng Yên, tổng kinh phí đầu tư xây dựng các trục giao thông chính trong Khu đại học Phố Hiến là hơn 729 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay tổng vốn huy động cho Khu đại học Phố Hiến từ ngân sách và các nguồn khác mới là 533 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách 335 tỷ, vốn địa phương hơn 63 tỷ, vốn ODA là hơn 134 tỷ đồng.

Như vậy, trong tổng số 730 tỷ huy động từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách nhà nước và nguồn huy động hợp pháp khác, thì vẫn còn gần 200 tỷ chưa cân đối được.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay sẽ phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên xúc tiến đầu tư, cũng như giới thiệu dự án với các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài có nhu cầu tìm hiểu và đầu tư phát triển tại Khu đại học Phố Hiến.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng ngoài việc huy động vốn từ đấu giá sử dụng đất, vốn ODA, đầu tư trực tiếp nước ngoài, trái phiếu Chính phủ thì Hưng Yên có thể xem xét áp dụng hình thức đầu tư đối tác công tư - PPP để huy động vốn đầu tư cho dự án.

Để tìm vốn cho dự án, UBND tỉnh Hưng Yên đề xuất điều chỉnh diện tích 300 ha khu đất đô thị nằm trong Khu đại học Phố Hiến từ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất sang 100 ha đấu giá quyền sử dụng đất, còn 200 ha đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chủ trương đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư với 200ha chuyển đổi như UBND tỉnh Hưng Yên là phù hợp, nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch, cạnh tranh, hiệu quả kinh tế… Tuy nhiên đề xuất của UBND tỉnh Hưng Yên chưa xác định cụ thể hình thức đầu tư. Vì vậy, Bộ này đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên làm rõ danh mục dự án đầu tư, lĩnh vực đầu tư, hình thức đầu tư với phần diện tích 200 ha đất chuyển đổi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có ý kiến cho dự án này. Theo ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau gần 10 năm triển khai thực hiện Đề án khu đô thị đại học Phố Hiến, thì dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt trong việc thu hút vốn đầu tư, chưa thu hút được các trường về đầu tư cơ sở mới, chưa có cơ chế chính sách phù hợp để thu hút đội ngũ giáo viên có trình độ về làm việc tại Khu đại học Phố Hiến.

Vì vậy Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Ban quản lý dự án rà soát lại tổng thể Đề án để có đề xuất điều chỉnh phù hợp về tổng mức đầu tư, khả năng cân đối vốn…

Hà Duy