Ngày 5/9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư họp báo trước Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC 2017.

Tại họp báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Năm APEC 2017, chủ đề Hội nghị Bộ trưởng DNNVV là “Nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên toàn cầu hoá”, có 3 tiểu chủ đề.

Một là tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Hai là thuận lợi hoá môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), siêu nhỏ thông qua tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận công nghệ, trình độ quản lý, hỗ trợ nâng cao năng lực qua đào tạo, tư vấn và kết nối kinh doanh. Ba là đẩy mạnh tinh thần kinh doanh APEC trong kỷ nguyên số (thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp và tăng cường đạo đức kinh doanh).

Apec 2017 sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng.
 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hội nghị Bộ trưởng DNNVV APEC lần thứ 24 có vai trò là một trong những Hội nghị cấp Bộ trưởng chuyên ngành quan trọng của năm APEC 2017. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chủ trì tổ chức Hội nghị Bộ trưởng DNNVV lần này.

Ông Hồ Sỹ Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển DN (Bộ KHĐT) cho hay: Hội nghị Bộ trưởng DNNVV APEC lần thứ 24 dự kiến sẽ trao đổi và thông qua các văn kiện chính như tuyên bố APEC về thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp; Chiến lược thúc đẩy DNNVV xanh, bền vững và sáng tạo; Báo cáo kiến nghị của Hội nghị Bộ trưởng tới Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC 2017.

Tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng DNNVV APEC năm 2017 sẽ đóng góp vào các hoạt động phong phú, đa dạng của năm APEC 2017 được tổ chức tại Việt Nam, đồng thời có thêm cơ hội quý báu để trao đổi, thảo luận, đưa ra những ý tưởng hợp tác hiệu quả trong khuôn khổ APEC để nâng cao năng lực hội nhập của các địa phương và doanh nghiệp, góp phần quảng bá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế sâu rộng đang diễn ra.

Tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng DNNVV APEC năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 10-15/9/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh với trọng điểm là Hội nghị Bộ trưởng DNNVV APEC lần thứ 24 tổ chức ngày 15/9/2017, xoanh quanh là một loạt các sự kiện và hoạt động bao gồm Hội nghị Nhóm công tác DNNVV APEC lần thứ 45 (13-14/09/2017) và các hội thảo về Diễn đàn APEC O2O (ngày 10/09/2017), Hội thảo tiếp cận tài chính cho DNNVV và siêu nhỏ trong kỷ nguyên số (ngày 11/09/2017), Diễn đàn khởi nghiệp (ngày 11-12/09/2017), Diễn đàn Kinh tế số (ngày 12/09/2017).

L.Bằng