Sáng 12/9, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát đi thông cáo báo chí liên quan đến hợp tác dầu khí với ExxonMobil.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho hay: Các dự án Dầu khí ở miền Trung Việt Nam (bao gồm các dự án trên biển và trên bờ) được Tổ hợp nhà thầu (ExxonMobil, PVN và PVEP) triển khai theo kế hoạch.

 
Hợp tác dầu khí với ExxonMobil vẫn theo kế hoạch
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Liên quan tới các thông tin không chính thức xung quanh các dự án này ,Tập đoàn Dầu khí Việt Nam không có ý kiến bình luận nào. 

L.Bằng